Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 2/30 HD-FFVN Sàn Đấu Huynh Đệ

Sàn Đấu Huynh Đệ Fist Fight 2018

Tập 12/25 HD-FFVN Thưa Ngài Thẩm Phán

Thưa Ngài Thẩm Phán OMG, Your Honour 2018

Tập 27/30 HD-FFVN Tương Lai Rực Rỡ

Tương Lai Rực Rỡ Where I Belong

Tập 28/42 HD-LT Vụ Án Cây Trâm Vàng

Vụ Án Cây Trâm Vàng The Female Assassins In The Palace (2015)

Tập 10/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 80/110 HD-LT Sui Gia 2017

Sui Gia 2017 (2017)

Tập 25/30 HD Quỳnh Búp Bê

Quỳnh Búp Bê

Tập 49/66 HD-LT Phù Dao Hoàng Hậu 2018

Phù Dao Hoàng Hậu 2018 Legend of FuYao 2018

Tập 49/55 HD-LT Khi Mẹ Chồng Không Ưng

Khi Mẹ Chồng Không Ưng True Love Mother Isn't Pleased (2016)

Tập 49/124 HD-LT Kẻ Thù Ngọt Ngào

Kẻ Thù Ngọt Ngào Sweet Enemy (2017)

Tập 42/48 HD Hậu Duệ Mặt Trời 2018

Hậu Duệ Mặt Trời 2018 Descendants of the Sun VN 2018

Tập 63/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 45/118 HD-LT Hạnh Phúc Trời Ban

Hạnh Phúc Trời Ban Person Who Gives Happiness (2016)

Tập 82/85 HD Gạo Nếp Gạo Tẻ

Gạo Nếp Gạo Tẻ

Tập 40/49 HD-LT Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2

Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2 Anti-Terrorism Special Forces (2017)

Tập 21/42 HD-LT Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp Long Time No See (2017)

Tập 20/42 HD-LT Cuộc Sống Hôn Nhân

Cuộc Sống Hôn Nhân Why Get Married (2016)

Tập 19/36 HD-LT Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc Far Away Love (2016)

Tập 2/30 HD-FFVN Sàn Đấu Huynh Đệ

Sàn Đấu Huynh Đệ Fist Fight 2018

Tập 12/25 HD-FFVN Thưa Ngài Thẩm Phán

Thưa Ngài Thẩm Phán OMG, Your Honour 2018

Tập 27/30 HD-FFVN Tương Lai Rực Rỡ

Tương Lai Rực Rỡ Where I Belong

Tập 28/42 HD-LT Vụ Án Cây Trâm Vàng

Vụ Án Cây Trâm Vàng The Female Assassins In The Palace (2015)

Tập 10/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 80/110 HD-LT Sui Gia 2017

Sui Gia 2017 (2017)

Tập 25/30 HD Quỳnh Búp Bê

Quỳnh Búp Bê

Tập 49/66 HD-LT Phù Dao Hoàng Hậu 2018

Phù Dao Hoàng Hậu 2018 Legend of FuYao 2018

Tập 49/55 HD-LT Khi Mẹ Chồng Không Ưng

Khi Mẹ Chồng Không Ưng True Love Mother Isn't Pleased (2016)

Tập 49/124 HD-LT Kẻ Thù Ngọt Ngào

Kẻ Thù Ngọt Ngào Sweet Enemy (2017)

Tập 42/48 HD Hậu Duệ Mặt Trời 2018

Hậu Duệ Mặt Trời 2018 Descendants of the Sun VN 2018

Tập 63/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 45/118 HD-LT Hạnh Phúc Trời Ban

Hạnh Phúc Trời Ban Person Who Gives Happiness (2016)

Tập 82/85 HD Gạo Nếp Gạo Tẻ

Gạo Nếp Gạo Tẻ

Tập 40/49 HD-LT Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2

Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2 Anti-Terrorism Special Forces (2017)

Tập 21/42 HD-LT Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp Long Time No See (2017)

Tập 20/42 HD-LT Cuộc Sống Hôn Nhân

Cuộc Sống Hôn Nhân Why Get Married (2016)

Tập 19/36 HD-LT Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc Far Away Love (2016)

Loading...