Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 9/20 HD-LT Đối Tác Hôn Nhân

Đối Tác Hôn Nhân My Commissioned Lover 2019

Tập 14/16 HD-LT Hội Đồng Cứu Vợ

Hội Đồng Cứu Vợ Wife, Interrupted 2019

Tập 20/20 HD-USLT Thần Y Hoa Đà

Thần Y Hoa Đà Incurable Traits

Tập 18/35 HD-LT-Vietsub Anh Chỉ Thích Em

Anh Chỉ Thích Em Le Coup de Foudre 2019

Tập 27/44 HD-LT Tình Yêu Vượt Đại Dương

Tình Yêu Vượt Đại Dương Across the Ocean to See You 2017

Tập 44/52 HD-LT Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes 2017

Tập 34/60 HD-LT Sở Kiều Truyện : Đặc Công Hoàng Phi

Sở Kiều Truyện : Đặc Công Hoàng Phi Princess Agents (2017)

Tập 29/45 HD Ruby Máu 2019

Ruby Máu 2019

Tập 28/30 HD-LT Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh Love Destiny (2017)

Tập 46/73 HD-LT Minh Lan Truyện 2018

Minh Lan Truyện 2018 The Story Of MingLan 2018

Tập 10/30 HD Mê Cung 2019

Mê Cung 2019

Tập 9/80 HD-LT Dù Ghét Vẫn Yêu

Dù Ghét Vẫn Yêu Love Returns (2017)

Tập 5/50 HD-LT Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Hoàng Hậu Empress Dugu 2019

Tập 122/122 HD-LT Điều Làm Nên Hạnh Phúc

Điều Làm Nên Hạnh Phúc Here Comes Love SBS 2016 (2016)

Tập 4/16 HD-LT Bạn Trai

Bạn Trai Encounter 2018

Tập 20/38 HD-LT Thời Khắc Hôn Nhân

Thời Khắc Hôn Nhân Married But Available (2017)

Tập 14/30 HD Nàng Dâu Order

Nàng Dâu Order

Tập 20/20 HD-LT Hiệp Khách Mặt Nạ Đen

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen Heroes In Black 2001

Tập 20/20 HD-USLT Tình Xung Khắc

Tình Xung Khắc My Father's Son

Tập 52/52 HD-LT Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny

Tập 9/20 HD-LT Đối Tác Hôn Nhân

Đối Tác Hôn Nhân My Commissioned Lover 2019

Tập 14/16 HD-LT Hội Đồng Cứu Vợ

Hội Đồng Cứu Vợ Wife, Interrupted 2019

Tập 20/20 HD-USLT Thần Y Hoa Đà

Thần Y Hoa Đà Incurable Traits

Tập 18/35 HD-LT-Vietsub Anh Chỉ Thích Em

Anh Chỉ Thích Em Le Coup de Foudre 2019

Tập 27/44 HD-LT Tình Yêu Vượt Đại Dương

Tình Yêu Vượt Đại Dương Across the Ocean to See You 2017

Tập 44/52 HD-LT Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes 2017

Tập 34/60 HD-LT Sở Kiều Truyện : Đặc Công Hoàng Phi

Sở Kiều Truyện : Đặc Công Hoàng Phi Princess Agents (2017)

Tập 29/45 HD Ruby Máu 2019

Ruby Máu 2019

Tập 28/30 HD-LT Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh Love Destiny (2017)

Tập 46/73 HD-LT Minh Lan Truyện 2018

Minh Lan Truyện 2018 The Story Of MingLan 2018

Tập 10/30 HD Mê Cung 2019

Mê Cung 2019

Tập 9/80 HD-LT Dù Ghét Vẫn Yêu

Dù Ghét Vẫn Yêu Love Returns (2017)

Tập 5/50 HD-LT Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Hoàng Hậu Empress Dugu 2019

Tập 122/122 HD-LT Điều Làm Nên Hạnh Phúc

Điều Làm Nên Hạnh Phúc Here Comes Love SBS 2016 (2016)

Tập 4/16 HD-LT Bạn Trai

Bạn Trai Encounter 2018

Tập 20/38 HD-LT Thời Khắc Hôn Nhân

Thời Khắc Hôn Nhân Married But Available (2017)

Tập 14/30 HD Nàng Dâu Order

Nàng Dâu Order

Tập 20/20 HD-LT Hiệp Khách Mặt Nạ Đen

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen Heroes In Black 2001

Tập 20/20 HD-USLT Tình Xung Khắc

Tình Xung Khắc My Father's Son

Tập 52/52 HD-LT Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny

Loading...