Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 10/25 HD-LT Người Hùng Blouse Trắng

Người Hùng Blouse Trắng Big White Duel 2019

Tập 12/48 HD-LT Đông Cung 2019

Đông Cung 2019 Good Bye My Princess 2019

Tập 8/32 HD-LT Bí Mật Sau Lưng Mẹ

Bí Mật Sau Lưng Mẹ Secret Mother 2018

Tập 14/36 HD Tình Yêu Ấm Áp

Tình Yêu Ấm Áp Warm Love (2017)

Tập 15/50 HD-LT Thợ Săn Ma Túy

Thợ Săn Ma Túy The Drug Hunter 2018

Tập 38/38 HD-LT Thời Khắc Hôn Nhân

Thời Khắc Hôn Nhân Married But Available (2017)

Tập 72/73 HD-LT Minh Lan Truyện 2018

Minh Lan Truyện 2018 The Story Of MingLan 2018

Tập 18/30 HD Mê Cung 2019

Mê Cung 2019

Tập 17/30 HD Lấp Lánh Mưa Bay

Lấp Lánh Mưa Bay (2017)

Tập 19/52 HD-LT Lăng Mộ Biển

Lăng Mộ Biển Sand Sea (2017)

Tập 40/40 HD-USLT Dương Môn Nữ Tướng -Legendary Fighter 40/40 USLT

Dương Môn Nữ Tướng -Legendary Fighter 40/40 USLT Legendary Fighter

Tập 40/80 HD-LT Dù Ghét Vẫn Yêu

Dù Ghét Vẫn Yêu Love Returns (2017)

Tập 26/50 HD-LT Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Hoàng Hậu Empress Dugu 2019

Tập 38/80 HD-LT Cô Giáo Ô Sun Nam

Cô Giáo Ô Sun Nam Teacher Oh Soon-Nam 2018

Tập 14/30 HD-LT Bản Lĩnh Người Vợ

Bản Lĩnh Người Vợ Miu Lang (2017)

Tập 20/58 HD-LT Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi Princess Silver 2019

Tập 12/16 HD-LT Thủ Phạm Bí Ẩn

Thủ Phạm Bí Ẩn Paranormal Mind 2017

Tập 20/40 HD-LT Gia Tộc Họ Mạnh

Gia Tộc Họ Mạnh Meng's Family Mansion 2018

Tập 14/30 HD-Vietsub Đại Tống Thiếu Niên Chí

Đại Tống Thiếu Niên Chí Young Blood 2019

Tập 23/23 HQ-LT Triều Châu Đại Hán

Triều Châu Đại Hán The Price Of Chaozhou

Tập 10/25 HD-LT Người Hùng Blouse Trắng

Người Hùng Blouse Trắng Big White Duel 2019

Tập 12/48 HD-LT Đông Cung 2019

Đông Cung 2019 Good Bye My Princess 2019

Tập 8/32 HD-LT Bí Mật Sau Lưng Mẹ

Bí Mật Sau Lưng Mẹ Secret Mother 2018

Tập 14/36 HD Tình Yêu Ấm Áp

Tình Yêu Ấm Áp Warm Love (2017)

Tập 15/50 HD-LT Thợ Săn Ma Túy

Thợ Săn Ma Túy The Drug Hunter 2018

Tập 38/38 HD-LT Thời Khắc Hôn Nhân

Thời Khắc Hôn Nhân Married But Available (2017)

Tập 72/73 HD-LT Minh Lan Truyện 2018

Minh Lan Truyện 2018 The Story Of MingLan 2018

Tập 18/30 HD Mê Cung 2019

Mê Cung 2019

Tập 17/30 HD Lấp Lánh Mưa Bay

Lấp Lánh Mưa Bay (2017)

Tập 19/52 HD-LT Lăng Mộ Biển

Lăng Mộ Biển Sand Sea (2017)

Tập 40/40 HD-USLT Dương Môn Nữ Tướng -Legendary Fighter 40/40 USLT

Dương Môn Nữ Tướng -Legendary Fighter 40/40 USLT Legendary Fighter

Tập 40/80 HD-LT Dù Ghét Vẫn Yêu

Dù Ghét Vẫn Yêu Love Returns (2017)

Tập 26/50 HD-LT Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Hoàng Hậu Empress Dugu 2019

Tập 38/80 HD-LT Cô Giáo Ô Sun Nam

Cô Giáo Ô Sun Nam Teacher Oh Soon-Nam 2018

Tập 14/30 HD-LT Bản Lĩnh Người Vợ

Bản Lĩnh Người Vợ Miu Lang (2017)

Tập 20/58 HD-LT Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi Princess Silver 2019

Tập 12/16 HD-LT Thủ Phạm Bí Ẩn

Thủ Phạm Bí Ẩn Paranormal Mind 2017

Tập 20/40 HD-LT Gia Tộc Họ Mạnh

Gia Tộc Họ Mạnh Meng's Family Mansion 2018

Tập 14/30 HD-Vietsub Đại Tống Thiếu Niên Chí

Đại Tống Thiếu Niên Chí Young Blood 2019

Tập 23/23 HQ-LT Triều Châu Đại Hán

Triều Châu Đại Hán The Price Of Chaozhou

Loading...