Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 4/20 HD-FFVN Mười Hai Truyền Thuyết

Mười Hai Truyền Thuyết Our Unwinding Ethos 2019

Tập 25/25 HD-LT Người Hùng Blouse Trắng

Người Hùng Blouse Trắng Big White Duel 2019

Tập 19/20 HD-FFVN Ngày Tốt Lành

Ngày Tốt Lành As Time Goes By 2019

Tập 4/54 HD-LT Phủ Khai Phong

Phủ Khai Phong The Legend of Kaifeng 2018

Tập 34/34 HD Tình Yêu Ấm Áp

Tình Yêu Ấm Áp Warm Love (2017)

Tập 37/50 HD-LT Thợ Săn Ma Túy

Thợ Săn Ma Túy The Drug Hunter 2018

Tập 43/43 HD-USLT Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ The Legend Of Chu Liu Xiang

Tập 30/30 HD Nàng Dâu Order

Nàng Dâu Order

Tập 26/30 HD Mê Cung 2019

Mê Cung 2019

Tập 36/36 HD Lấp Lánh Mưa Bay

Lấp Lánh Mưa Bay (2017)

Tập 33/52 HD-LT Lăng Mộ Biển

Lăng Mộ Biển Sand Sea (2017)

Tập 65/80 HD-LT Dù Ghét Vẫn Yêu

Dù Ghét Vẫn Yêu Love Returns (2017)

Tập 42/48 HD-LT Đông Cung 2019

Đông Cung 2019 Good Bye My Princess 2019

Tập 45/50 HD-LT Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Hoàng Hậu Empress Dugu 2019

Tập 87/100 HD-LT Cô Giáo Ô Sun Nam

Cô Giáo Ô Sun Nam Teacher Oh Soon-Nam 2018

Tập 32/32 HD-LT Bí Mật Sau Lưng Mẹ

Bí Mật Sau Lưng Mẹ Secret Mother 2018

Tập 21/30 HD-LT Biệt Đội Cơ Động 2019

Biệt Đội Cơ Động 2019 Police Tactical Unit 2019

Tập 35/36 HD-LT Bản Lĩnh Người Vợ

Bản Lĩnh Người Vợ Miu Lang (2017)

Tập 54/58 HD-LT Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi Princess Silver 2019

Tập 50/50 HD-LT Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

Tập 4/20 HD-FFVN Mười Hai Truyền Thuyết

Mười Hai Truyền Thuyết Our Unwinding Ethos 2019

Tập 25/25 HD-LT Người Hùng Blouse Trắng

Người Hùng Blouse Trắng Big White Duel 2019

Tập 19/20 HD-FFVN Ngày Tốt Lành

Ngày Tốt Lành As Time Goes By 2019

Tập 4/54 HD-LT Phủ Khai Phong

Phủ Khai Phong The Legend of Kaifeng 2018

Tập 34/34 HD Tình Yêu Ấm Áp

Tình Yêu Ấm Áp Warm Love (2017)

Tập 37/50 HD-LT Thợ Săn Ma Túy

Thợ Săn Ma Túy The Drug Hunter 2018

Tập 43/43 HD-USLT Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ The Legend Of Chu Liu Xiang

Tập 30/30 HD Nàng Dâu Order

Nàng Dâu Order

Tập 26/30 HD Mê Cung 2019

Mê Cung 2019

Tập 36/36 HD Lấp Lánh Mưa Bay

Lấp Lánh Mưa Bay (2017)

Tập 33/52 HD-LT Lăng Mộ Biển

Lăng Mộ Biển Sand Sea (2017)

Tập 65/80 HD-LT Dù Ghét Vẫn Yêu

Dù Ghét Vẫn Yêu Love Returns (2017)

Tập 42/48 HD-LT Đông Cung 2019

Đông Cung 2019 Good Bye My Princess 2019

Tập 45/50 HD-LT Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Hoàng Hậu Empress Dugu 2019

Tập 87/100 HD-LT Cô Giáo Ô Sun Nam

Cô Giáo Ô Sun Nam Teacher Oh Soon-Nam 2018

Tập 32/32 HD-LT Bí Mật Sau Lưng Mẹ

Bí Mật Sau Lưng Mẹ Secret Mother 2018

Tập 21/30 HD-LT Biệt Đội Cơ Động 2019

Biệt Đội Cơ Động 2019 Police Tactical Unit 2019

Tập 35/36 HD-LT Bản Lĩnh Người Vợ

Bản Lĩnh Người Vợ Miu Lang (2017)

Tập 54/58 HD-LT Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi Princess Silver 2019

Tập 50/50 HD-LT Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

Loading...