Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 5/38 HD-LT Ly Hôn Không Dễ

Ly Hôn Không Dễ See You My Life 2016

Tập 47/50 HD-LT Trộm Tốt Trộm Xấu

Trộm Tốt Trộm Xấu Bad Thief, Good Thief MBC 2017

Tập 77/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 30/39 HD-LT Thầy Giáo Thể Chất

Thầy Giáo Thể Chất My Physical Education Teacher 2017

Tập 32/50 HD-LT Thâm Cung Truyện

Thâm Cung Truyện Love In The Imperial Palace (2017)

Tập 51/56 HD-LT Mỹ Vị Kỳ Duyên

Mỹ Vị Kỳ Duyên Delicious Destiny 2017

Tập 24/30 HD-LT Hoa Lửa

Hoa Lửa There Will Be Fireworks (2016)

Tập 16/20 HD-LT Hoa Kiếm Hwarang

Hoa Kiếm Hwarang Hwarang: The Beginning 2016

Tập 38/45 HD-LT Anh Chàng Bảo Mẫu

Anh Chàng Bảo Mẫu Mr.Nanny 2018

Tập 36/62 HD-LT Hạo Lan Truyện 2019

Hạo Lan Truyện 2019 The Legend of Hao Lan

Tập 19/25 HD-LT Nữ Thần Thám 2019

Nữ Thần Thám 2019 The Ghetto-Fabulous Lady

Tập 8/80 HD-Vietsub Trùng Nhĩ Truyền Kỳ

Trùng Nhĩ Truyền Kỳ Chong Er's Preach 2019

Tập 26/50 HD-Vietsub Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

Tập 13/16 HD-Vietsub Chạm Vào Tim Em

Chạm Vào Tim Em Touch Your Heart 2019

Tập 16/36 HD-LT Nhật Thực Phong Bão

Nhật Thực Phong Bão Diurnal Storm 2018

Tập 44/55 HD-Vietsub Chiêu Diêu

Chiêu Diêu The Legends 2019

Tập 80/160 HD-USLT Tân Bao Thanh Thiên  1995

Tân Bao Thanh Thiên 1995 Justice Bao ATV 1995

Tập 35/111 HD-LT Trò Đùa Số Phận 2016

Trò Đùa Số Phận 2016 You Are a Gift 2016

Tập 5/38 HD-LT Ly Hôn Không Dễ

Ly Hôn Không Dễ See You My Life 2016

Tập 47/50 HD-LT Trộm Tốt Trộm Xấu

Trộm Tốt Trộm Xấu Bad Thief, Good Thief MBC 2017

Tập 77/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 30/39 HD-LT Thầy Giáo Thể Chất

Thầy Giáo Thể Chất My Physical Education Teacher 2017

Tập 32/50 HD-LT Thâm Cung Truyện

Thâm Cung Truyện Love In The Imperial Palace (2017)

Tập 51/56 HD-LT Mỹ Vị Kỳ Duyên

Mỹ Vị Kỳ Duyên Delicious Destiny 2017

Tập 24/30 HD-LT Hoa Lửa

Hoa Lửa There Will Be Fireworks (2016)

Tập 16/20 HD-LT Hoa Kiếm Hwarang

Hoa Kiếm Hwarang Hwarang: The Beginning 2016

Tập 38/45 HD-LT Anh Chàng Bảo Mẫu

Anh Chàng Bảo Mẫu Mr.Nanny 2018

Tập 36/62 HD-LT Hạo Lan Truyện 2019

Hạo Lan Truyện 2019 The Legend of Hao Lan

Tập 19/25 HD-LT Nữ Thần Thám 2019

Nữ Thần Thám 2019 The Ghetto-Fabulous Lady

Tập 8/80 HD-Vietsub Trùng Nhĩ Truyền Kỳ

Trùng Nhĩ Truyền Kỳ Chong Er's Preach 2019

Tập 26/50 HD-Vietsub Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

Tập 13/16 HD-Vietsub Chạm Vào Tim Em

Chạm Vào Tim Em Touch Your Heart 2019

Tập 16/36 HD-LT Nhật Thực Phong Bão

Nhật Thực Phong Bão Diurnal Storm 2018

Tập 44/55 HD-Vietsub Chiêu Diêu

Chiêu Diêu The Legends 2019

Tập 80/160 HD-USLT Tân Bao Thanh Thiên  1995

Tân Bao Thanh Thiên 1995 Justice Bao ATV 1995

Tập 35/111 HD-LT Trò Đùa Số Phận 2016

Trò Đùa Số Phận 2016 You Are a Gift 2016

Loading...