Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 7/20 HD-FFVN Đội Điều Tra Linh Tinh

Đội Điều Tra Linh Tinh Nothing Special Force

Tập 7/25 HD-LT Đặc Kỹ Nhân

Đặc Kỹ Nhân 特技人,The Stunt

Tập 30/56 HD-LT Bởi Vì Em Đã Đến

Bởi Vì Em Đã Đến Because of You (2017)

Tập 15/40 HD-LT Sui Gia 2017

Sui Gia 2017 (2017)

Tập 19/24 HD Ngày Ấy Mình Đã Yêu

Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2017)

Tập 42/49 HD Mỹ Nhân Sài Thành

Mỹ Nhân Sài Thành (2017)

Tập 5/44 HD-LT Kẻ Thế Vai

Kẻ Thế Vai Doppelganger (2017)

Tập 27/30 HD Kén Mẹ Chồng

Kén Mẹ Chồng (2017)

Tập 7/20 HD-LT Hàng Rào Tình Yêu

Hàng Rào Tình Yêu Love From The Fence (2017)

Tập 19/28 HD-LT Đừng Quên Em 2015

Đừng Quên Em 2015 Forget Me Not (2015)

Tập 18/45 HD-LT Độc Bộ Thiên Hạ 2017

Độc Bộ Thiên Hạ 2017 Rule the World (2017)

Tập 5/70 HD-LT Diên Hy Công Lược

Diên Hy Công Lược Story of Yanxi Palace 2018

Tập 13/40 HD-LT Cậu Bé Thiên Thần

Cậu Bé Thiên Thần Nino (2015)

Tập 34/40 HD-LT Bố Là Trụ Cột

Bố Là Trụ Cột Full House of Happiness (2017)

Tập 23/38 HD-LT Anh Hùng Lãng Tử

Anh Hùng Lãng Tử Tang Dynasty Romantic Hero (2013)

Tập 20/20 HD-LT Thêm Một Lần Cuối

Thêm Một Lần Cuối Second To Last Love (2016)

Tập 34/50 HD-FFVN Lật Mặt Tử Thù

Lật Mặt Tử Thù Monster (2017)

Tập 9/16 HD-LT Ký Ức 2016

Ký Ức 2016 Memory tvN (2016)

Tập 30/38 HD Sóng Xô Lẽ Phải

Sóng Xô Lẽ Phải (2017)

Tập 17/44 HD-LT Mỹ Ly Cách Cách

Mỹ Ly Cách Cách Desperate Love (2012)

Tập 7/20 HD-FFVN Đội Điều Tra Linh Tinh

Đội Điều Tra Linh Tinh Nothing Special Force

Tập 7/25 HD-LT Đặc Kỹ Nhân

Đặc Kỹ Nhân 特技人,The Stunt

Tập 30/56 HD-LT Bởi Vì Em Đã Đến

Bởi Vì Em Đã Đến Because of You (2017)

Tập 15/40 HD-LT Sui Gia 2017

Sui Gia 2017 (2017)

Tập 19/24 HD Ngày Ấy Mình Đã Yêu

Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2017)

Tập 42/49 HD Mỹ Nhân Sài Thành

Mỹ Nhân Sài Thành (2017)

Tập 5/44 HD-LT Kẻ Thế Vai

Kẻ Thế Vai Doppelganger (2017)

Tập 27/30 HD Kén Mẹ Chồng

Kén Mẹ Chồng (2017)

Tập 7/20 HD-LT Hàng Rào Tình Yêu

Hàng Rào Tình Yêu Love From The Fence (2017)

Tập 19/28 HD-LT Đừng Quên Em 2015

Đừng Quên Em 2015 Forget Me Not (2015)

Tập 18/45 HD-LT Độc Bộ Thiên Hạ 2017

Độc Bộ Thiên Hạ 2017 Rule the World (2017)

Tập 5/70 HD-LT Diên Hy Công Lược

Diên Hy Công Lược Story of Yanxi Palace 2018

Tập 13/40 HD-LT Cậu Bé Thiên Thần

Cậu Bé Thiên Thần Nino (2015)

Tập 34/40 HD-LT Bố Là Trụ Cột

Bố Là Trụ Cột Full House of Happiness (2017)

Tập 23/38 HD-LT Anh Hùng Lãng Tử

Anh Hùng Lãng Tử Tang Dynasty Romantic Hero (2013)

Tập 20/20 HD-LT Thêm Một Lần Cuối

Thêm Một Lần Cuối Second To Last Love (2016)

Tập 34/50 HD-FFVN Lật Mặt Tử Thù

Lật Mặt Tử Thù Monster (2017)

Tập 9/16 HD-LT Ký Ức 2016

Ký Ức 2016 Memory tvN (2016)

Tập 30/38 HD Sóng Xô Lẽ Phải

Sóng Xô Lẽ Phải (2017)

Tập 17/44 HD-LT Mỹ Ly Cách Cách

Mỹ Ly Cách Cách Desperate Love (2012)

Loading...
Loading...


Loading...