Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 12/30 HD-FFVN Cảnh Sát Thép

Cảnh Sát Thép The Defected 2019

Tập 5/18 HD-LT Tìm Lại Chính Mình 2019

Tìm Lại Chính Mình 2019 Threesome 2019

Tập 6/6 HD-Vietsub Vương Quốc Thây Ma

Vương Quốc Thây Ma Kingdom 2019

Tập 10/52 HD-LT Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes 2017

Tập 12/28 HD-LT Nhật Ký Ánh Sáng

Nhật Ký Ánh Sáng Saimdang Lights Diary 2018

Tập 16/73 HD-LT Minh Lan Truyện 2018

Minh Lan Truyện 2018 The Story Of MingLan 2018

Tập 32/38 HD-LT Ly Hôn Không Dễ

Ly Hôn Không Dễ See You My Life 2016

Tập 8/40 HD-LT Hoàng Phi Hồng 2017

Hoàng Phi Hồng 2017 Fei Hung Wong 2017 (2017)

Tập 9/16 HD-LT Gỡ Rối Tình Yêu

Gỡ Rối Tình Yêu Suspicious Partner 2018

Tập 29/47 HD-LT Chiêu Dao

Chiêu Dao The Legends 2019

Tập 19/44 HD-LT Bà Mai Lắm Lời

Bà Mai Lắm Lời Modern Matchmaker (2017)

Tập 530/600 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P4

Mái Ấm Gia Đình P4 Come Home Love: Lo and Behold (2017)

Tập 50/50 HD-Vietsub Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

Tập 20/36 HD-Vietsub Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ Legend of White Snake 2019

Tập 14/65 HD-Vietsub Phong Thần Diễn Nghĩa

Phong Thần Diễn Nghĩa Investiture of the Gods 2019

Tập 36/36 HD-LT Nhật Thực Phong Bão

Nhật Thực Phong Bão Diurnal Storm 2018

Tập 15/40 HD-LT Lục Phiến Môn

Lục Phiến Môn The Legend Liu Shan Men (2016)

Tập 18/24 HD-Vietsub Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2019

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2019 Your Highness 2019

Tập 9/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Trại Giam

Bác Sĩ Trại Giam Doctor Prisoner 2019

Tập 12/30 HD-FFVN Cảnh Sát Thép

Cảnh Sát Thép The Defected 2019

Tập 5/18 HD-LT Tìm Lại Chính Mình 2019

Tìm Lại Chính Mình 2019 Threesome 2019

Tập 6/6 HD-Vietsub Vương Quốc Thây Ma

Vương Quốc Thây Ma Kingdom 2019

Tập 10/52 HD-LT Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes 2017

Tập 12/28 HD-LT Nhật Ký Ánh Sáng

Nhật Ký Ánh Sáng Saimdang Lights Diary 2018

Tập 16/73 HD-LT Minh Lan Truyện 2018

Minh Lan Truyện 2018 The Story Of MingLan 2018

Tập 32/38 HD-LT Ly Hôn Không Dễ

Ly Hôn Không Dễ See You My Life 2016

Tập 8/40 HD-LT Hoàng Phi Hồng 2017

Hoàng Phi Hồng 2017 Fei Hung Wong 2017 (2017)

Tập 9/16 HD-LT Gỡ Rối Tình Yêu

Gỡ Rối Tình Yêu Suspicious Partner 2018

Tập 29/47 HD-LT Chiêu Dao

Chiêu Dao The Legends 2019

Tập 19/44 HD-LT Bà Mai Lắm Lời

Bà Mai Lắm Lời Modern Matchmaker (2017)

Tập 530/600 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P4

Mái Ấm Gia Đình P4 Come Home Love: Lo and Behold (2017)

Tập 50/50 HD-Vietsub Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

Tập 20/36 HD-Vietsub Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ Legend of White Snake 2019

Tập 14/65 HD-Vietsub Phong Thần Diễn Nghĩa

Phong Thần Diễn Nghĩa Investiture of the Gods 2019

Tập 36/36 HD-LT Nhật Thực Phong Bão

Nhật Thực Phong Bão Diurnal Storm 2018

Tập 15/40 HD-LT Lục Phiến Môn

Lục Phiến Môn The Legend Liu Shan Men (2016)

Tập 18/24 HD-Vietsub Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2019

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2019 Your Highness 2019

Tập 9/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Trại Giam

Bác Sĩ Trại Giam Doctor Prisoner 2019

Loading...