Tập

1

HD-USLT Túy Quyền II

Túy Quyền II Drunken Master

Tập

1

HD-USLT Long tại giang hồ

Long tại giang hồ A True Mob Story

Tập

2

HD-USLT Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2

Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2 Running Out Of Time

Tập

1

HD-USLT Quyết Chiến Tử Cấm Thành

Quyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel

Tập

1

FullHD-USLT Thử Đảm Uy Long

Thử Đảm Uy Long High Risk

Tập

1

HD-TM Tân Thiếu Lâm Tự

Tân Thiếu Lâm Tự Shaolin (2011)

Tập

1

HD-LT Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung

Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung The Monkey King (2014)

Tập

1

HD-USLT Chân Không Tiểu Tử

Chân Không Tiểu Tử The Bare Footed Kid

Tập

1

HD-USLT Dũng Khí Môi Hồng

Dũng Khí Môi Hồng City War

Tập

20

HD-USLT Hiệp Nữ Du Long

Hiệp Nữ Du Long The Last Conquest,俠女游龍

Tập

2

HQ Trà Hoa Nữ

Trà Hoa Nữ Thuy Nga DVD : Tra Hoa Nu (2014)

Tập

1

HD Bùi Đời

Bùi Đời (2014)

Tập 9/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 29/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 30/30 HD-USLT Tài Nhân Trịnh Bản Kiều

Tài Nhân Trịnh Bản Kiều Doomed to oblivion

Tập 67/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 8/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 8/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 15/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 53/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 187/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 112/122 HD-LT  Người Tử Tế

Người Tử Tế Good Person (2016)

Tập 23/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 6/120 HD-FFVN Làm Rể Lần Hai

Làm Rể Lần Hai My Son-In-Law’s Woman (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Cát Tình Báo Hỷ

Cát Tình Báo Hỷ The Legend Of Master Chan

Tập 8/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 37/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 13/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 13/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 12/20 HD-FFVN Mặt Trái Của Công Lý

Mặt Trái Của Công Lý My Lawyer, Mr Jo (2016)

Tập 12/30 HD  Lẩn Khuất Một Tên Người

Lẩn Khuất Một Tên Người (2017)

Tập 16/20 HD-LT Gong Shim Đáng Yêu 2016

Gong Shim Đáng Yêu 2016 Beautiful Gong Shim (2014)

Tập 9/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 29/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Túy Quyền II

Túy Quyền II Drunken Master

Tập 1/1 HD-USLT Long tại giang hồ

Long tại giang hồ A True Mob Story

Tập 30/30 HD-USLT Tài Nhân Trịnh Bản Kiều

Tài Nhân Trịnh Bản Kiều Doomed to oblivion

Tập 67/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 8/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 8/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 15/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 53/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 187/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 112/122 HD-LT  Người Tử Tế

Người Tử Tế Good Person (2016)

Tập 23/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 6/120 HD-FFVN Làm Rể Lần Hai

Làm Rể Lần Hai My Son-In-Law’s Woman (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Cát Tình Báo Hỷ

Cát Tình Báo Hỷ The Legend Of Master Chan

Tập 2/2 HD-USLT Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2

Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2 Running Out Of Time

Tập 1/1 HD-USLT Quyết Chiến Tử Cấm Thành

Quyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel

Tập 8/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 37/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 13/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)