Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 18/30 HD-FFVN Đại Soái Ca

Đại Soái Ca The Learning Curve Of A Warlord 2018

Tập 3/30 HD-FFVN Tay Bịp Howllywood

Tay Bịp Howllywood I Bet Your Pardon TVB 2019

Tập 5/40 HD-LT Bí Mật Của Hạnh Phúc

Bí Mật Của Hạnh Phúc For My Love 2017

Tập 5/40 HD-LT Quán Ăn Đêm

Quán Ăn Đêm Midnight Dinner 2017

Tập 3/24 HD-Vietsub Tuyệt Thế Thiên Kim

Tuyệt Thế Thiên Kim Lascivious Lady 2019

Tập 2/24 HD-Vietsub Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi

Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi How Boss Wants to Marry Me 2019

Tập 2/24 HD-Vietsub Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền Exclusive Memory 2019

Tập 27/39 HD-LT Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em

Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em Stay With Me ,放弃我,抓紧我 (2016)

Tập 17/50 HD-LT Trộm Tốt Trộm Xấu

Trộm Tốt Trộm Xấu Bad Thief, Good Thief MBC 2017

Tập 26/30 HD Trái Tim Của Sói 2018

Trái Tim Của Sói 2018

Tập 16/35 HD Tơ Duyên 2018

Tơ Duyên 2018

Tập 13/51 HD-Vietsub Tiểu Nữ Hoa Bất Khí

Tiểu Nữ Hoa Bất Khí I Will Never Let You Go 2019

Tập 30/36 HD-Vietsub Tiệm Đồ Cổ Trung Cục

Tiệm Đồ Cổ Trung Cục Mystery of Antiques 2018

Tập 43/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 3/120 HD-Vietsub Bảo Vệ Vua Rồng

Bảo Vệ Vua Rồng The Dragon King Protects 2019

Tập 4/16 HD-Vietsub Quân Vương Giả Mạo

Quân Vương Giả Mạo The Crowned Clown 2019

Tập 16/20 HD-Vietsub  Lâu Đài Trên Không

Lâu Đài Trên Không Sky Castle 2018

Tập 11/32 HD-Vietsub Người Hùng Kỳ Lạ Của Tôi

Người Hùng Kỳ Lạ Của Tôi My Strange Hero 2018

Tập 24/46 HD-Vietsub Mạc Hậu Chi Vương 2019

Mạc Hậu Chi Vương 2019 Behind The Scenes

Tập 18/30 HD-FFVN Đại Soái Ca

Đại Soái Ca The Learning Curve Of A Warlord 2018

Tập 3/30 HD-FFVN Tay Bịp Howllywood

Tay Bịp Howllywood I Bet Your Pardon TVB 2019

Tập 5/40 HD-LT Bí Mật Của Hạnh Phúc

Bí Mật Của Hạnh Phúc For My Love 2017

Tập 5/40 HD-LT Quán Ăn Đêm

Quán Ăn Đêm Midnight Dinner 2017

Tập 3/24 HD-Vietsub Tuyệt Thế Thiên Kim

Tuyệt Thế Thiên Kim Lascivious Lady 2019

Tập 2/24 HD-Vietsub Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi

Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi How Boss Wants to Marry Me 2019

Tập 2/24 HD-Vietsub Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền Exclusive Memory 2019

Tập 27/39 HD-LT Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em

Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em Stay With Me ,放弃我,抓紧我 (2016)

Tập 17/50 HD-LT Trộm Tốt Trộm Xấu

Trộm Tốt Trộm Xấu Bad Thief, Good Thief MBC 2017

Tập 26/30 HD Trái Tim Của Sói 2018

Trái Tim Của Sói 2018

Tập 16/35 HD Tơ Duyên 2018

Tơ Duyên 2018

Tập 13/51 HD-Vietsub Tiểu Nữ Hoa Bất Khí

Tiểu Nữ Hoa Bất Khí I Will Never Let You Go 2019

Tập 30/36 HD-Vietsub Tiệm Đồ Cổ Trung Cục

Tiệm Đồ Cổ Trung Cục Mystery of Antiques 2018

Tập 43/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 3/120 HD-Vietsub Bảo Vệ Vua Rồng

Bảo Vệ Vua Rồng The Dragon King Protects 2019

Tập 4/16 HD-Vietsub Quân Vương Giả Mạo

Quân Vương Giả Mạo The Crowned Clown 2019

Tập 16/20 HD-Vietsub  Lâu Đài Trên Không

Lâu Đài Trên Không Sky Castle 2018

Tập 11/32 HD-Vietsub Người Hùng Kỳ Lạ Của Tôi

Người Hùng Kỳ Lạ Của Tôi My Strange Hero 2018

Tập 24/46 HD-Vietsub Mạc Hậu Chi Vương 2019

Mạc Hậu Chi Vương 2019 Behind The Scenes

Loading...