Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 250/460 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P4

Mái Ấm Gia Đình P4 Come Home Love: Lo and Behold (2017)

Tập 50/52 HD-LT Tình Hồng

Tình Hồng Rosy Lovers (2016)

Tập 8/30 HD-LT Thần Phong Đao

Thần Phong Đao Dagger Mastery (2015)

Tập 14/55 HD-LT Khi Mẹ Chồng Không Ưng

Khi Mẹ Chồng Không Ưng True Love Mother Isn't Pleased (2016)

Tập 14/30 HD Khép Lại Quá Khứ

Khép Lại Quá Khứ

Tập 13/124 HD-LT Kẻ Thù Ngọt Ngào

Kẻ Thù Ngọt Ngào Sweet Enemy (2017)

Tập 16/48 HD Hậu Duệ Mặt Trời 2018

Hậu Duệ Mặt Trời 2018 Descendants of the Sun VN 2018

Tập 38/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 46/48 HD-LT Hạ Chí Chưa Tới 2017

Hạ Chí Chưa Tới 2017 Rush To The Dead Summer (2017)

Tập 25/25 Hd-USLT Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ The Court Secret Agent 1988

Tập 15/30 HD-LT Bác Sĩ Sản Khoa

Bác Sĩ Sản Khoa OB·Gyns 2 (2015)

Tập 20/40 HD-Vietsub Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ The Legend of Sumoer 2018

Tập 30/35 HD-Vietsub Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp

Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp Buried City To Shut All Lights 2018

Tập 14/48 HD-Vietsub Mật Mã Trốn Tìm

Mật Mã Trốn Tìm Hide and Seek MBC 2018

Tập 7/30 HD-Vietsub Quy Tắc Nhân Sinh

Quy Tắc Nhân Sinh TOP 2018

Tập 50/55 HD-Vietsub Minh Hồng Truyện

Minh Hồng Truyện Myth Of Sword 2018

Tập 10/40 HD-Vietsub Người Duy Nhất Bên Em

Người Duy Nhất Bên Em My Only One KBS 2018

Tập 59/110 HD-LT Sui Gia 2017

Sui Gia 2017 (2017)

Tập 12/66 HD-LT Phù Dao Hoàng Hậu 2018

Phù Dao Hoàng Hậu 2018 Legend of FuYao 2018

Tập 10/17 HD-FFVN Lời Thì Thầm Của Tội Ác

Lời Thì Thầm Của Tội Ác Whisper (2017)

Tập 250/460 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P4

Mái Ấm Gia Đình P4 Come Home Love: Lo and Behold (2017)

Tập 50/52 HD-LT Tình Hồng

Tình Hồng Rosy Lovers (2016)

Tập 8/30 HD-LT Thần Phong Đao

Thần Phong Đao Dagger Mastery (2015)

Tập 14/55 HD-LT Khi Mẹ Chồng Không Ưng

Khi Mẹ Chồng Không Ưng True Love Mother Isn't Pleased (2016)

Tập 14/30 HD Khép Lại Quá Khứ

Khép Lại Quá Khứ

Tập 13/124 HD-LT Kẻ Thù Ngọt Ngào

Kẻ Thù Ngọt Ngào Sweet Enemy (2017)

Tập 16/48 HD Hậu Duệ Mặt Trời 2018

Hậu Duệ Mặt Trời 2018 Descendants of the Sun VN 2018

Tập 38/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 46/48 HD-LT Hạ Chí Chưa Tới 2017

Hạ Chí Chưa Tới 2017 Rush To The Dead Summer (2017)

Tập 25/25 Hd-USLT Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ The Court Secret Agent 1988

Tập 15/30 HD-LT Bác Sĩ Sản Khoa

Bác Sĩ Sản Khoa OB·Gyns 2 (2015)

Tập 20/40 HD-Vietsub Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ The Legend of Sumoer 2018

Tập 30/35 HD-Vietsub Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp

Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp Buried City To Shut All Lights 2018

Tập 14/48 HD-Vietsub Mật Mã Trốn Tìm

Mật Mã Trốn Tìm Hide and Seek MBC 2018

Tập 7/30 HD-Vietsub Quy Tắc Nhân Sinh

Quy Tắc Nhân Sinh TOP 2018

Tập 50/55 HD-Vietsub Minh Hồng Truyện

Minh Hồng Truyện Myth Of Sword 2018

Tập 10/40 HD-Vietsub Người Duy Nhất Bên Em

Người Duy Nhất Bên Em My Only One KBS 2018

Tập 59/110 HD-LT Sui Gia 2017

Sui Gia 2017 (2017)

Tập 12/66 HD-LT Phù Dao Hoàng Hậu 2018

Phù Dao Hoàng Hậu 2018 Legend of FuYao 2018

Tập 10/17 HD-FFVN Lời Thì Thầm Của Tội Ác

Lời Thì Thầm Của Tội Ác Whisper (2017)

Loading...
Loading...