Khử Tà Diệt Ma P1
Tải Phim

Để Download thêm các bộ phim USLT khác và phản hồi ý kiến , yêu cầu phim các bạn hãy tham gia diễn đàn nhé :
http://phimdemon.com/threads/khu-ta-diet-ma-p1-2-3-my-date-with-a-vampire-35-112-remux-uslt.608/

Phần I - HD 576p:

Do DVD USLT cut từ 35 tập còn 25 tập vì vậy Bản Remux Uncut này phải dùng Audio FFVN .Tap 1: https://subyshare.com/st5s70gj0bah

Tap 2: https://subyshare.com/tuuoisxy4y72

Tap 3: https://subyshare.com/0zsaph3x5o3p

Tap 4: https://subyshare.com/65apanr0rwjs

Tap 5: https://subyshare.com/ifktngr0trb3

Tap 6: https://subyshare.com/ht3l0u5rhslk

Tap 7: https://subyshare.com/d6xya2zd0imd

Tap 8: https://subyshare.com/k8ztiqn4mnpn

Tap 9: https://subyshare.com/f7r53u1l5aqo

Tap 10: https://subyshare.com/ssevbj18gpch

Tap 11: https://subyshare.com/cgje38u2sqy5

Tap 12: https://subyshare.com/n1s7zfo3hc2l

Tap 13: https://subyshare.com/s1jsowawpkwj

Tap 14: https://subyshare.com/6zgfi2ffywak

Tap 15: https://subyshare.com/l15r9xeiixaf

Tap 16: https://subyshare.com/yjmohd7a9x5n

Tap 17: https://subyshare.com/1vhz5vc3irpz

Tap 18: https://subyshare.com/ebb6qnjkbiiu

Tap 19: https://subyshare.com/k25fptepdlyc

Tap 20: https://subyshare.com/6r6g1iehivgu

Tap 21: https://subyshare.com/io7u03et5y8l

Tap 22: https://subyshare.com/tpwa8t5aa7fc

Tap 23: https://subyshare.com/vuxve6ez9rzs

Tap 24: https://subyshare.com/rmsevhuzq6u8

Tap 25: https://subyshare.com/wvjxtwg0mqsz

Tap 26: https://subyshare.com/mqv7mipzkqwe

Tap 27: https://subyshare.com/0zr6hnxtpw5k

Tap 28: https://subyshare.com/t6iblttl3e2h

Tap 29: https://subyshare.com/6z1if4z6ypox

Tap 30: https://subyshare.com/4nqk86wx1h0c

Tap 31: https://subyshare.com/5thc10q68mk9

Tap 32: https://subyshare.com/ke7eiw8oidig

Tap 33: https://subyshare.com/8gqhxhkj4r5e

Tap 34: https://subyshare.com/nuor8k63gbqm

Tap 35End: https://subyshare.com/rx8xe97ce7qr
Loading...


Loading...