Phim bộ

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 25/25 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P1

Trung Hoa Anh Hùng P1 The Blood Sword 1990

Tập 12/30 HD-FFVN Những Kẻ Ba Hoa

Những Kẻ Ba Hoa My Ages Apart (2017)

Tập 17/21 HD-FFVN Pháp Sư Bất Đắc Dĩ

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ The Exorcist's Meter (2017)

Tập 44/77 HD-LT Tình Yêu Không Khoảng Cách

Tình Yêu Không Khoảng Cách Love or Spend (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Thế Võ Lập Nghiệp

Thế Võ Lập Nghiệp Drunken Angels

Tập 27/54 HD-FFVN Phượng Hoàng Mưu Kế

Phượng Hoàng Mưu Kế The Princess Wei Young 2016 (2016)

Tập 11/32 HD Phục Hận

Phục Hận (2017)

Tập 12/74 HD-FFVN Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Nothing Gold Can Stay (2017)

Tập 19/36 HD-FFVN Lan Lăng Vương Phi 2016

Lan Lăng Vương Phi 2016 Princess Of Lanning King (2015)

Tập 12/42 HD-LT Hãy Nói Yêu Em

Hãy Nói Yêu Em The First Half of My Life (2017)

Tập 53/53 VNLT Gia Đình Thời Hiện Đại

Gia Đình Thời Hiện Đại What Happens To My Family (2014)

Tập 10/30 HQ Bí Mật Của Người Khác

Bí Mật Của Người Khác (2017)

Tập 49/49 HD-LT Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 2/2 HQ Live Show Asia 80 : Làn Gió Mới

Live Show Asia 80 : Làn Gió Mới (2017)

Tập 25/36 HD-LT Thập Đại Kỳ Án

Thập Đại Kỳ Án Shi Da Qi Yuan

Tập 300/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 18/34 HD Ngược Chiều Nước Mắt

Ngược Chiều Nước Mắt (2017)

Tập 22/28 HD Ghét Thì Yêu Thôi

Ghét Thì Yêu Thôi (2017)

Tập 38/60 HD-LT Chân Mệnh Thiên Tử 2016

Chân Mệnh Thiên Tử 2016 Real Emperor 2016 (2016)

Tập 6/16 HD-LT Chờ Em Nơi Phi Trường

Chờ Em Nơi Phi Trường On the Way to the Airport (2016)