Phim lẻ

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-USLT Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1996

Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1996 Shanghai Grand

Tập 2/2 HD-USLT Bá Chủ Bịp Thành P1,2

Bá Chủ Bịp Thành P1,2 Casino Tycoon

Tập 1/1 HD-USLT Thái Cực Quyền 2

Thái Cực Quyền 2 Tai Chi Boxer 1996

Tập 1/1 HD-USLT Túy Quyền II

Túy Quyền II Drunken Master

Tập 1/1 HD-USLT Long tại giang hồ

Long tại giang hồ A True Mob Story

Tập 2/2 HD-USLT Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2

Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2 Running Out Of Time

Tập 1/1 HD-USLT Quyết Chiến Tử Cấm Thành

Quyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel

Tập 1/1 FullHD-USLT Thử Đảm Uy Long

Thử Đảm Uy Long High Risk

Tập 1/1 HD-TM Tân Thiếu Lâm Tự

Tân Thiếu Lâm Tự Shaolin (2011)

Tập 1/1 HD-LT Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung

Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung The Monkey King (2014)

Tập 1/1 HD-USLT Chân Không Tiểu Tử

Chân Không Tiểu Tử The Bare Footed Kid

Tập 1/1 HD-USLT Dũng Khí Môi Hồng

Dũng Khí Môi Hồng City War

Tập 20/20 HD-USLT Hiệp Nữ Du Long

Hiệp Nữ Du Long The Last Conquest,俠女游龍

Tập 2/2 DVD RIP  Dương Hồng Loan - Nhớ Người Tình Xa

Dương Hồng Loan - Nhớ Người Tình Xa (2015)

HD Táo Quân 2015

Táo Quân 2015 Gặp Nhau Cuối Năm (2015)

Tập 2/2 DVD RIP Mưa Rừng 7 - Cảm Ơn Người Tình

Mưa Rừng 7 - Cảm Ơn Người Tình (2014)

Tập 2/2 HQ Bước Chân Hai Thế Hệ 14 - Dạ Tiệc Đầu Năm

Bước Chân Hai Thế Hệ 14 - Dạ Tiệc Đầu Năm (2014)

Tập 1/1 HQ Live Show Hà Thanh Xuân - Cha Cha Cha

Live Show Hà Thanh Xuân - Cha Cha Cha (2014)

Tập 2/2 HQ Trà Hoa Nữ

Trà Hoa Nữ Thuy Nga DVD : Tra Hoa Nu (2014)