Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 4/54 HD-FFVN Tam Quốc Cơ Mật

Tam Quốc Cơ Mật Secret of the Three Kingdoms (2017)

Tập 5/36 HD-FFVN Thâm Cung Kế

Thâm Cung Kế Deep in the Reach of Conscience

Tập 32/32 HD-FFVN Tân Hiệp Khách Hành 2017

Tân Hiệp Khách Hành 2017 Ode To Gallantry (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm

Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm The Green Dragon Conspiracy

Tập 20/20 HD-Vietsub Đại Thân Vương

Đại Thân Vương Grand Prince (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Tiên Hạc Thần Trâm

Tiên Hạc Thần Trâm The Magic Crane

Tập 1/1 HD-USLT Tân Lãnh Huyết Thập Tam Ưng

Tân Lãnh Huyết Thập Tam Ưng The 13 Cold-Blooded Eagles

Tập 51/51 HD-LT Hoàng Hậu Ki

Hoàng Hậu Ki Empress Ki SBS (2013)

Tập 20/20 HD-USLT Sóng Gió Tam Kiều

Sóng Gió Tam Kiều When Silken Hands Get Rough

Tập 54/54 HD-Vietsub Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng Untouchable Lovers (2017)

Tập 55/55 HD-Vietsub Độc Cô Thiên Hạ

Độc Cô Thiên Hạ The Legend of Dugu

Tập 20/20 HD-USLT Kim Đao Ngọc Ấn

Kim Đao Ngọc Ấn Thief of Honour

Tập 52/52 HD-Vietsub Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca The Flame's Daughter (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Vua Càn Long

Vua Càn Long Take Care Your Highness

Tập 48/48 HD-Vietsub Thục Sơn Chiến Kỷ 2 - Đạp Hỏa Hành Ca

Thục Sơn Chiến Kỷ 2 - Đạp Hỏa Hành Ca The Legend of Zu 2 (2017)

Tập 37/37 HD-Vietsub Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 New Smiling Proud Wanderer (2017)

Tập 20/20 HQ-USLT Nhật Nguyệt Thần Kiếm P2

Nhật Nguyệt Thần Kiếm P2 Mystery Of The Twins Swords

Tập 20/20 HD-USLT Nhật Nguyệt Thần Kiếm P1

Nhật Nguyệt Thần Kiếm P1 Mystery of the Twin Swords

Tập 20/20 HD-USLT Địch Thanh

Địch Thanh The Legend of Dik Ching

Tập 378/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)


Loading...


Loading...