Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 8/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 8/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 187/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 1/1 HD-USLT Quyết Chiến Tử Cấm Thành

Quyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel

Tập 27/32 HD-TM Tân Hiệp Khách Hành

Tân Hiệp Khách Hành Ode To Gallantry (2017)

Tập 4/56 HD-TM Túy Linh Lung

Túy Linh Lung Lost Love in Times (2017)

Tập 33/60 HD-TM  Thượng Cổ Tình Ca

Thượng Cổ Tình Ca A Life Time Love (2017)

Tập 39/54 HD-TM Quân Sư Liên Minh

Quân Sư Liên Minh The Advisors Alliance (2017)

Tập 40/40 HD-TM Mặt Nạ Quân Vương

Mặt Nạ Quân Vương Ruler: Master Of The Mask (2017)

Tập 2/30 HD-TM Song Thế Sủng Phi

Song Thế Sủng Phi The Eternal Love

Tập 8/8 HD-USLT Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao Paragon of Sword Knife

Tập 72/72 HD-Vietsub  Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 4/20 HD-Vietsub Bảy Ngày Làm Vương Hậu

Bảy Ngày Làm Vương Hậu Seven Day Queen (2017)

Tập 41/41 HD-LT Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo

Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo Cao Cao (2016)

Tập 73/90 HD-TM Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend (2017)

Tập 51/51 HD-USLT Hoa Trong Ngục 2016

Hoa Trong Ngục 2016 The Flower in Prison (2016)

Tập 52/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 14/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 56/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 31/39 HD-LT Thích Thanh Hải Nương

Thích Thanh Hải Nương Sea Mother,刺青海娘 (2013)