Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
20/20 HD720p USLT  Tình Tương Tư - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p USLT

Tình Tương Tư - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p USLT Karma Rider TVB (2013)

91/91 TM Thiên Thiên Hữu Hỉ- A Happy Life 2013 91/91  TM

Thiên Thiên Hữu Hỉ- A Happy Life 2013 91/91 TM A Happy Life (2013)

Tập 30/86 30/86 HD720p VTV TM Tân Thủy Hử - All Men Are Brothers 2012 30/86 HD720p VTV TM

Tân Thủy Hử - All Men Are Brothers 2012 30/86 HD720p VTV TM 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 12/24 12/24 VNLT Tình sử Jang Ok Jung - Jang Ok Jung, Live for love SBS 2013 12/24  VNLT

Tình sử Jang Ok Jung - Jang Ok Jung, Live for love SBS 2013 12/24 VNLT 장옥정, 사랑에 살다 - Jang Ok Jung, Live for love (2013)

Tập 38/38 38/38 HD720p FFVN  Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power 2012 38/38 HD720p FFVN

Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power 2012 38/38 HD720p FFVN 美人无泪 - In Love With Power (2013)

Tập 20/20 20/20 USLT Tháo Gỡ Oan Tình - Arang And The Magistrate MBC 2012 20/20 USLT

Tháo Gỡ Oan Tình - Arang And The Magistrate MBC 2012 20/20 USLT 아랑사또전 - Arang And The Magistrate (2012)

Tập 20/20 20/20 HD720p FFVN Sư Phụ Minh Bạch Liễu - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p FFVN

Sư Phụ Minh Bạch Liễu - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p FFVN 師父‧明白了 - Karma Rider (2013)

Tập 69/69 69/69 HD 1080p TM Tình Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei 2013 69/69 HD 1080p TM

Tình Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei 2013 69/69 HD 1080p TM 精忠岳飞 - The Patriot Yue Fei (2013)

Tập 33/33 HD-USLT Đại Thái Giám

Đại Thái Giám The Confidant,大太監 (2012)

Tập 32/32 32/32 USLT Công Chúa Giá Đáo - Can't By Me Love TVB 2010 32/32 USLT

Công Chúa Giá Đáo - Can't By Me Love TVB 2010 32/32 USLT 公主嫁到 - Can't Buy Me Love (2010)

Tập 33/33 33/33 USLT Cung Tâm Kế - Beyond The Realm Of Conscience 33/33 USLT

Cung Tâm Kế - Beyond The Realm Of Conscience 33/33 USLT 宮心計 - Beyond The Realm Of Conscience