Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 25/25 25/25 HDTV English subtitle Gilded Chopsticks - 食為奴  TVB 2014 25/25 HDTV English subtitle

Gilded Chopsticks - 食為奴 TVB 2014 25/25 HDTV English subtitle 食為奴 - Gilded Chopsticks (2014)

Tập 42/42 42/42 HD720p TM  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân 2 2014 42/42 HD720p TM

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân 2 2014 42/42 HD720p TM 舞乐传奇 (2013)

Tập 25/25 25/25 FFVN Trạng Sư Đại Náo Công Đường - Return Of The Silver Tongue 25/25 FFVN

Trạng Sư Đại Náo Công Đường - Return Of The Silver Tongue 25/25 FFVN 舌劍上的公堂 - Return Of The Silver Tongue (2014)

Tập 55/55 55/55 HD720p Vsub Tân Thiên Long Bát Bộ -The Demi Gods And Semi Devils 2014 55/55 HD720p Vsub

Tân Thiên Long Bát Bộ -The Demi Gods And Semi Devils 2014 55/55 HD720p Vsub 天龍八部 - The Demi Gods And Semi Devils (2014)

Tập 46/46 46/46 720p FFVN Sóng Gió Nguyên Triều - Legend of the Yuan Empire Founder 46/46 720p  FFVN

Sóng Gió Nguyên Triều - Legend of the Yuan Empire Founder 46/46 720p FFVN 建元风云 - Legend of the Yuan Empire Founder (2013)

Tập 25/25 25/25 HD720p USLT Con Đường Ai Oán - Return Of The Silver Tongue 2014 25/25 HD720p USLT

Con Đường Ai Oán - Return Of The Silver Tongue 2014 25/25 HD720p USLT 舌劍上的公堂 - Return Of The Silver Tongue (2014)

Tập 25/25 25/25 HDTV English Sub Return Of The Silver Tongue - 舌劍上的公堂  2013 25/25 HDTV English Sub

Return Of The Silver Tongue - 舌劍上的公堂 2013 25/25 HDTV English Sub 舌劍上的公堂 - Return Of The Silver Tongue (2013)

36/36 HD1080p FFVN Tây Thi Tình Sử

Tây Thi Tình Sử Hero (2013)

Tập 30/30 30/30 HD720p FFVN Cao Thủ Giả Danh - Da Nei Di Shou 2011 30/30 HD720p FFVN

Cao Thủ Giả Danh - Da Nei Di Shou 2011 30/30 HD720p FFVN 大內低手 - Da Nei Di Shou (2011)

Tập 30/30 30/30 FFVN  Mãnh Hổ Võ Lâm - Shaolin Brave Tiger - Thích Tiểu Long 2013 30/30 FFVN

Mãnh Hổ Võ Lâm - Shaolin Brave Tiger - Thích Tiểu Long 2013 30/30 FFVN 少林猛虎 - Shaolin Brave Tiger (2012)

34/34 HD720p FFVN Đới Đao Nữ Bộ Khoái

Đới Đao Nữ Bộ Khoái Female Dectective (2012)

50/50 Vietsub Hoàng Hậu Ki

Hoàng Hậu Ki Empress Ki SBS (2013)

43/43 HD720p VTV TM Vương Triều Đại Tần

Vương Triều Đại Tần The Qin Empire (2013)

Tập 36/36 36/36 HD720p FFVN Đại Đường Nữ Tuần Án - Thunder Angel 2012 36/36 HD720p FFVN

Đại Đường Nữ Tuần Án - Thunder Angel 2012 36/36 HD720p FFVN 大唐女巡按 - Thunder Angel (2012)

49/49 HD720p FFVN Dương Quý Phi Bí Sử

Dương Quý Phi Bí Sử The Legend of Yang Guifei (2011)

Tập 54/54 54/54 HD720p FFVN Võ Tắc Thiên Bí Sử - The Secret History of Wu Zetian 2012 54/54 HD720p FFVN

Võ Tắc Thiên Bí Sử - The Secret History of Wu Zetian 2012 54/54 HD720p FFVN 武则天 秘史 - The Secret History of Wu Zetian (2012)

Tập 37/37 37/37 Vietsub Tử Sai Kỳ Duyên - Loved in the Purple 37/37  Vietsub

Tử Sai Kỳ Duyên - Loved in the Purple 37/37 Vietsub 紫钗奇缘 - Loved in the Purple (2013)

20/20 FFVN Thiên Định Kỳ Duyên - A Good Match From Heaven 20/20 FFVN

Thiên Định Kỳ Duyên - A Good Match From Heaven 20/20 FFVN A Good Match From Heaven 1995

Tập 36/36 36/36 HD720p FFVN Cung Toả Châu Liêm - Palace II 2012 36/36 HD720p FFVN

Cung Toả Châu Liêm - Palace II 2012 36/36 HD720p FFVN 宫锁珠帘 - Gong Suo Zhu Lian (2012)

Tập 30/30 30/30 HD720p FFVN Hình Danh Sư Gia - Legal Advisers of Criminal Law 2012 30/30 HD720p FFVN

Hình Danh Sư Gia - Legal Advisers of Criminal Law 2012 30/30 HD720p FFVN 刑名师爷 - Legal Advisers of Criminal Law (2012)

Loading...
Loading...