Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 50/50 50/50 HD720 FFVN Cuộc chiến Nội Cung - War of Flowers JTBC 2013 50/50 HD720 FFVN

Cuộc chiến Nội Cung - War of Flowers JTBC 2013 50/50 HD720 FFVN 궁중잔혹사 – 꽃들의 전쟁 - Palace's Cruel History – War of Flowers (2013)

Tập 20/20 20/20 FFVN Cuồng Long - Kwong Loong 20/20 FFVN

Cuồng Long - Kwong Loong 20/20 FFVN 狂龍 - Kwong Loong

48/48 HD720p TM Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ - Legend Of Hua Mulan 2012 48/48 HD720p TM

Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ - Legend Of Hua Mulan 2012 48/48 HD720p TM Legend Of Hua Mulan 2012 (2012)

59/59 HD720p Vietsub Lục Linh Truyền Kỳ - Legend of Lu Zhen 2013 45/59 HD720p Vietsub

Lục Linh Truyền Kỳ - Legend of Lu Zhen 2013 45/59 HD720p Vietsub 陆贞传奇, Lu Zhen chuan qi (2013)

Tập 46/46 46/46 HD720p TM Lan Lăng Vương - Prince of Lan Ling 2013 46/46 HD720p TM

Lan Lăng Vương - Prince of Lan Ling 2013 46/46 HD720p TM 兰陵王 - Prince of Lan Ling (2013)

Tập 36/36 36/36 HD720p FFVN Truyện Tìm Thần - Sou Shen Ji 2013 36/36 HD720p FFVN

Truyện Tìm Thần - Sou Shen Ji 2013 36/36 HD720p FFVN 搜神记 - Sou Shen Ji (2012)

Tập 60/60 60/60 HD720p LT Tế Công Truyền Kỳ II - The Legend Of Crazy Monk II  60/60 HD720p LT

Tế Công Truyền Kỳ II - The Legend Of Crazy Monk II 60/60 HD720p LT 活佛济公 II - The Legend Of Crazy Monk II (2011)

Tập 78/78 78/78 FFVN Lưu Bá Ôn Phần 6 - Long Trân Châu 78/78 FFVN

Lưu Bá Ôn Phần 6 - Long Trân Châu 78/78 FFVN 神機妙算劉伯溫

20/20 HD720p USLT  Tình Tương Tư - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p USLT

Tình Tương Tư - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p USLT Karma Rider TVB (2013)

Tập 30/86 30/86 HD720p VTV TM Tân Thủy Hử - All Men Are Brothers 2012 30/86 HD720p VTV TM

Tân Thủy Hử - All Men Are Brothers 2012 30/86 HD720p VTV TM 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 12/24 12/24 VNLT Tình sử Jang Ok Jung - Jang Ok Jung, Live for love SBS 2013 12/24  VNLT

Tình sử Jang Ok Jung - Jang Ok Jung, Live for love SBS 2013 12/24 VNLT 장옥정, 사랑에 살다 - Jang Ok Jung, Live for love (2013)

Tập 38/38 38/38 HD720p FFVN  Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power 2012 38/38 HD720p FFVN

Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power 2012 38/38 HD720p FFVN 美人无泪 - In Love With Power (2013)

Tập 20/20 20/20 USLT Tháo Gỡ Oan Tình - Arang And The Magistrate MBC 2012 20/20 USLT

Tháo Gỡ Oan Tình - Arang And The Magistrate MBC 2012 20/20 USLT 아랑사또전 - Arang And The Magistrate (2012)

Tập 20/20 20/20 HD720p FFVN Sư Phụ Minh Bạch Liễu - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p FFVN

Sư Phụ Minh Bạch Liễu - Karma Rider TVB 2013 20/20 HD720p FFVN 師父‧明白了 - Karma Rider (2013)

Tập 69/69 69/69 HD 1080p TM Tình Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei 2013 69/69 HD 1080p TM

Tình Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei 2013 69/69 HD 1080p TM 精忠岳飞 - The Patriot Yue Fei (2013)

Tập 33/33 HD-USLT Đại Thái Giám

Đại Thái Giám The Confidant,大太監 (2012)


Loading...


Loading...