Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-USLT Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Mệnh Thiên Tử Heir to the Throne Is

Tập 20/20 HD-USLT Kim Đồng Ngọc Nữ

Kim Đồng Ngọc Nữ In the Realms of Joy

Tập 20/20 HQ-USLT Nhất Dương Chỉ

Nhất Dương Chỉ 天龙八部 ,Demi-Gods and Semi-Devils

Tập 45/45 HD-USLT Thái Bình Thiên Quốc 1988

Thái Bình Thiên Quốc 1988 太平天國, Twilight of a Nation

Tập 20/20 HD-USLT Ngạo Kiếm Xuân Thu

Ngạo Kiếm Xuân Thu 傲剑春秋 , Ngo Kim Chun Chau

Tập 36/47 HD-TM  Lan Lăng Vương Phi

Lan Lăng Vương Phi Princess Of Lanling King (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Đoạn Soái Sở Lưu Hương

Đoạn Soái Sở Lưu Hương The new adventure of Chor Lau Heung

Tập 55/55 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志 (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Quan Trường Sóng Gió

Quan Trường Sóng Gió An Elite's Choice

Tập 20/20 HD-USLT Thập Tam Mật Sát Lệnh

Thập Tam Mật Sát Lệnh Unnatural Born Killer

Tập 20/20 HD-USLT Chuyện Tình Long Nữ

Chuyện Tình Long Nữ Truyền Thuyết Người Và Rồng,Dragon Love

Tập 40/40 HD-TM Đại Tiên Nha Môn

Đại Tiên Nha Môn The Fox Fairy Court (2016)

Tập 20/20 HD-USLT  Kỳ Ảo Nhân Gian Thế

Kỳ Ảo Nhân Gian Thế The Serpentine Romance

Tập 22/22 HD-LT Bức Màn Bí Mật 2

Bức Màn Bí Mật 2 Witness To A Prosecution P2

Tập 45/45 HD-TM Công Chúa Giải Ưu

Công Chúa Giải Ưu Princess Jieyou,解忧公主 (2016)

Tập 22/22 HD-USLT Bức Màn Bí Mật P1

Bức Màn Bí Mật P1 Witness To A Prosecution P1

Tập 39/39 HD-LT Liêu Trai Tân Truyện

Liêu Trai Tân Truyện 聊斋新编,Ghost Story 4 (2015)

Tập 18/18 HD-USLT Hoàng Đại Tiên - Phổ Độ Chúng Sinh

Hoàng Đại Tiên - Phổ Độ Chúng Sinh The Legend Of Wong Tai Sin

Tập 50/50 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)

Tập 44/44 HD-USLT Thâm Cung

Thâm Cung The Emperors Harem (2012)

Loading...
Loading...