Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 50/50 HD-LT Lục Long Tranh Bá 2015

Lục Long Tranh Bá 2015 육룡이 나르샤,Six Flying Dragons (2015)

Tập 20/20 FullHD-FFVN Mạt Đại Ngự Y

Mạt Đại Ngự Y 未代御醫,The Last Healer in Forbidden City (2016)

Tập 80/80 HD-USLT Bao Thanh Thiên - Bao Đại Nhân

Bao Thanh Thiên - Bao Đại Nhân Justice Pao

Tập 50/50 HD-Vietsub  Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá Six Flying Dragons (2015)

Tập 6/24 HD-Vietsub Vĩ Nhân Của Joseon

Vĩ Nhân Của Joseon 장영실,Jang Yeong Sil (2016)

Tập 26/26 HD-USLT Đao Phủ

Đao Phủ The Executioner,刀下留人 (2015)

Tập 32/32 HD-TM-Vsub Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết

Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết Green hill Fox Legend (2016)

Tập 50/50 HD-TM-Vsub  Nữ Y Minh Phi Truyện

Nữ Y Minh Phi Truyện The Imperial Doctoress (2016)

Tập 42/42 HD-Vietsub Ngũ Thử Náo Đông Kinh

Ngũ Thử Náo Đông Kinh The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Tập 81/81 HD-LT  Mị Nguyệt Truyện 2015

Mị Nguyệt Truyện 2015 羋月傳,The Legend of Miyue (2015)

Tập 81/81 HD-Vietsub Mị Nguyệt Truyện

Mị Nguyệt Truyện 羋月傳,The Legend of Miyue (2015)

Tập 42/42 HD-Vietsub Tân Tiêu Thập Nhất Lang

Tân Tiêu Thập Nhất Lang The Shaw Eleven Lang (2016)

Tập 56/56 HD-LT Tân Bát Tiên Truyền Kỳ

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Tập 20/20 HQ-USLT Binh Quyền

Binh Quyền Bing Kuen

Tập 55/45 HD-Vietsub+TM Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt 秦时明月,The Legend of Qin (2015)

Tập 50/50 HD-LT Vương Triều

Vương Triều The Jingbirok: A Memoir of Imjin War (2015)

Tập 10/10 HQ-USLT Chung Vô Diệm

Chung Vô Diệm The Legend Of Lady Chung

Tập 33/50 HD-Vietsub Bậc Thầy Thương Gia

Bậc Thầy Thương Gia 장사의 신 - 객주 ,God of Trade - Innkeeper (2015)

Tập 6/6 HD-USLT Dương Gia Tướng

Dương Gia Tướng The Yangs' Saga

Tập 30/32 HD-USLT Văn Hào Tô Đông Pha

Văn Hào Tô Đông Pha With Or Without You (2015)