Phim Hài kịch

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Ngũ Phúc Tinh Gặp Ma -Ghost Punting (Uslt)

Ngũ Phúc Tinh Gặp Ma -Ghost Punting (Uslt) Ghost Punting (1992)

Chuyên Gia Xảo Quyệt - Tricky Brains (Uslt)

Chuyên Gia Xảo Quyệt - Tricky Brains (Uslt) Tricky Brains, 整蠱專家 (1991)

Hoạt Họa Uy Long - Fist Of Fury 2 (Uslt)

Hoạt Họa Uy Long - Fist Of Fury 2 (Uslt) Fist Of Fury 2 (1980)

Bịp vương 1991 - Great Pretenders (Uslt)

Bịp vương 1991 - Great Pretenders (Uslt) Great Pretenders (1991)

Cảnh Viên và Chú Rể - He is My Enemy (Uslt)

Cảnh Viên và Chú Rể - He is My Enemy (Uslt) He is My Enemy, Partner And Father-in-Law, 化骨龙与千年虫 (1999)

Trở Về Thời Phụ Thân - He ain	 Heavy, Hes my Father

Trở Về Thời Phụ Thân - He ain Heavy, Hes my Father He ain Heavy, Hes my Father, 新難兄難弟 (1993)

Vua Giải Trí - The Lord Of Amusement (Uslt)

Vua Giải Trí - The Lord Of Amusement (Uslt) The Lord Of Amusement (1999)

Nữ Cảnh Kiều Hoa - Cop Shop Babes (Uslt)

Nữ Cảnh Kiều Hoa - Cop Shop Babes (Uslt) Cop Shop Babes (2001)

Song Long Xuất Hải - The Return Of Pom Pom  (Uslt)

Song Long Xuất Hải - The Return Of Pom Pom (Uslt) The Return Of Pom , 神勇双响炮第二集:双龙出海 (1984)

Loading...