Phim Hình sự

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-USLT Hoàng Gia Nữ Tướng

Hoàng Gia Nữ Tướng She Shoots Straight

Tập 1/1 HD-USLT Ám Hoa

Ám Hoa The Longest Nite

Tập 12/12 HD-TM Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Tội Lỗi Không Chứng Cứ Burning Ice (2017)

Tập 13/13 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P1

Hồ Sơ Công Lý P1 File of Justice (2010)

Tập 20/20 HD-LT Đấu Trí Tội Phạm

Đấu Trí Tội Phạm Criminal minds (2017)

Tập 28/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 30/30 HD-FFVN Đội Pháp Lý Tiên Phong P2

Đội Pháp Lý Tiên Phong P2 Forensic Heroes P2

Tập 30/30 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P3

Đội Pháp Lý Tiên Phong P3 Forensic Heroes III, 法證先鋒III, bang chung thep 3 (2011)

Tập 41/41 HD-USLT Con Đường Phú Quý

Con Đường Phú Quý Born Rich , 富貴門

Tập 25/25 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P1

Đội Pháp Lý Tiên Phong P1 Forensic Heroes I

Tập 40/40 HQ Hồ Sơ Lửa Phần 3 - Tử Thi Lên Tiếng

Hồ Sơ Lửa Phần 3 - Tử Thi Lên Tiếng (2017)

Tập 32/32 HD-TM Vạch Trần Sự Thật

Vạch Trần Sự Thật Falsify (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Hồ Sơ Bí Ẩn

Hồ Sơ Bí Ẩn Mystery Files

Tập 47/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 28/28 HD-USLT Thừa Thắng Xông Lên

Thừa Thắng Xông Lên Burning Hands (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Dũng Khí Môi Hồng

Dũng Khí Môi Hồng City War

Tập 50/50 HQ Hồ Sơ Lửa Phần 2: Người Ba Mặt

Hồ Sơ Lửa Phần 2: Người Ba Mặt (2017)

Tập 44/44 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 20/20 HD-FFVN Mật Danh Iris

Mật Danh Iris Iris (2015)

Tập 17/32 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Loading...