Phim Hình sự

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 30/30 HD-USLT Ông Trùm Tài Chánh

Ông Trùm Tài Chánh 點金勝手 - The Ultimate Addiction (2014)

Tập 20/20 HD-USLT  Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 16/16 HD-Vietsub Dấu Vết

Dấu Vết Signal (2016)

Tập 45/45 HD-FFVN Cảnh Sát Đặc Nhiêm P2,P3

Cảnh Sát Đặc Nhiêm P2,P3 C.L.I.F.警微天职 (2014)

Tập 50/50 HD-USLT Vụ Án Hình Sự 4

Vụ Án Hình Sự 4 ho so trinh sat 4

Tập 40/40 HD-USLT Vụ Án Hình Sự 3

Vụ Án Hình Sự 3 Detective investigation files

Tập 40/40 HD-USLT Vụ Án Hình Sự 2

Vụ Án Hình Sự 2 Hồ Sơ Trinh Sát 2,Detective investigation files

Tập 20/20 HD-USLT Vụ Án Hình Sự P1

Vụ Án Hình Sự P1 Hồ Sơ Trinh Sát , Detective Investigation Filese

Tập 40/40 HD-USLT Lực Lượng Phản Ứng P4

Lực Lượng Phản Ứng P4 Cảnh Sát Đặc Nhiệm 4, Armed Reaction IV

Tập 32/32 HD-USLT Lực Lượng Phản Ứng P3

Lực Lượng Phản Ứng P3 Armed Reaction 3,

Tập 32/32 Lực Lượng Phản Ứng P2

Lực Lượng Phản Ứng P2 Armed reaction 2,đà thương sư tỷ 2

Tập 20/20 HD-USLT Lực Lượng Phản Ứng P1

Lực Lượng Phản Ứng P1 Cảnh Sát Đặc Nhiệm 1, Armed Reaction 1

Tập 20/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Truy Tìm Bằng Chứng P1,P2

Truy Tìm Bằng Chứng P1,P2 Untracable evidence

Tập 23/23 HD-FFVN Ngược Dòng

Ngược Dòng Against the Tide (2015)

Tập 50/50 HD-USLT Nhân Viên Điều Tra P1,P2

Nhân Viên Điều Tra P1,P2 The Criminal Investigator

Tập 30/30 HD-USLT Trí Dũng  Cảnh Giới

Trí Dũng Cảnh Giới Vigilante Force

Tập 49/49 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 12/12 HD-Vietsub Bước Ngoặt

Bước Ngoặt 송곳 , Awl (2015)

Tập 25/25 HD-USLT Thám Tử Thần Thám

Thám Tử Thần Thám To Catch The Uncatchable,Thám Tử Lừng Danh

Loading...