Phim Hình sự

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 11/11 HD-LT Ataru TBS

Ataru TBS Ataru (2013)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 11/11 HD-LT Đội Điều Tra Trọng Án

Đội Điều Tra Trọng Án Confirmation-Grand Theft Squad (2013)

Tập 12/12 HD720p VNLT Trò Chơi Dối Trá

Trò Chơi Dối Trá 라이어 게임 - Liar Game (2014)

Tập 36/36 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 31/31 HQ Bình Minh Trên Ngọn Lửa

Bình Minh Trên Ngọn Lửa (2014)

Tập 25/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2014)

Tập 19/19 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Siêu Điệp Viên

Siêu Điệp Viên 스파이,Spy KBS (2014)

Tập 37/37 HQ Bằng Chứng Vô Hình

Bằng Chứng Vô Hình (2014)

Tập 32/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 30/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 20/20 HQ-Engsub Officer Geomancer

Officer Geomancer 八卦神探 TVB (2014)

Tập 20/20 HD-FFVN Bát Quái Thần Thám

Bát Quái Thần Thám 八卦神探,Officer Geomancer TVB (2014)

Tập 10/10 HD-FFVN Phi Hổ II

Phi Hổ II 飛虎II,Tiger Cubs 2 (2014)

Tập 11/11 HD-VNLT Kẻ Xấu

Kẻ Xấu 나쁜 녀석들,Bad Guys (2014)

Tập 37/37 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 18/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2014)

Tập 30/30 HD-FFVN Danh Môn Ám Chiến

Danh Môn Ám Chiến 名門暗戰,Over achievers TVB (2014)

Tập 30/30 HQ-Engsub Over Achievers

Over Achievers 名門暗戰 , Danh Mon Am Chien TVB (2014)