Phim Hình sự

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 20/20 VNLT Đội Cảnh Sát Hai Người - C.I.D 20/20 VNLT

Đội Cảnh Sát Hai Người - C.I.D 20/20 VNLT 刑警二人组 - C.I.D

Tập 34/34 34/34 HD720p Những Kẻ Hai Mặt PhimVN 2014 34/34 HD720p

Những Kẻ Hai Mặt PhimVN 2014 34/34 HD720p Những Kẻ Hai Mặt (2014)

Tập 30/30 36/36 DVDRIP Đồng Tiền Đen PhimVn 2014 36/36 DVD RIP

Đồng Tiền Đen PhimVn 2014 36/36 DVD RIP Đồng Tiền Đen (2014)

Tập 16/16 16/16 HDTV USLT 3 Ngày Săn Lùng - Three Days SBS 2014 16/16 HDTV USLT

3 Ngày Săn Lùng - Three Days SBS 2014 16/16 HDTV USLT 쓰리데이즈 - Three Days (2014)

Tập 25/25 25/25 VNLT  Trinh Sát Song Hùng - Of Cops & Men 25/25 VNLT

Trinh Sát Song Hùng - Of Cops & Men 25/25 VNLT Of Cops & Men

30/30 HDTV English Sub The Ultimate Addiction - 點金勝手 TVB 2014 30/30 HDTV English Sub

The Ultimate Addiction - 點金勝手 TVB 2014 30/30 HDTV English Sub 點金勝手 - The Ultimate Addiction (2014)

Tập 5/5 5/5 USLT Hành Động Liêm Chính - ICAC Investigators TVB 2014 5/5 USLT

Hành Động Liêm Chính - ICAC Investigators TVB 2014 5/5 USLT 廉政行動 2014 - ICAC Investigators 2014 (2014)

24/24 VNLT Ngoài Vòng Pháp Luật

Ngoài Vòng Pháp Luật (2013)

Tập 5/5 5/5 HD720p FFVN Đội Hành Động Liêm Chính 2014 - ICAC Investigators TVB 2014 5/5 HD720p FFVN

Đội Hành Động Liêm Chính 2014 - ICAC Investigators TVB 2014 5/5 HD720p FFVN 廉政行動 2014 - ICAC Investigators 2014 (2014)

Tập 16/16 16/16 LT 14 Ngày Định Mệnh - God's Gift - 14 Days 16/16 LT

14 Ngày Định Mệnh - God's Gift - 14 Days 16/16 LT 신의 선물 - 14일 - God's Gift - 14 Days (2014)

Tập 25/25 25/25 HD720p FFVN Kẻ Đào Tẩu - Ruse of Engagement  TVB 2014 25/25 HD720p FFVN

Kẻ Đào Tẩu - Ruse of Engagement TVB 2014 25/25 HD720p FFVN 叛逃 - Ruse of Engagement (2014)

Tập 31/31 31/31 Con Gái Vị Thẩm Phán PhimVN 2014 31/31

Con Gái Vị Thẩm Phán PhimVN 2014 31/31 Con Gái Vị Thẩm Phán (2014)

Tập 16/16 16/16 HD720p LT Mặt Trời Hoàn Hảo - Full Sun KBS 2014 16/16 HD720p LT

Mặt Trời Hoàn Hảo - Full Sun KBS 2014 16/16 HD720p LT 태양은 가득히 - Beyond the Clouds (2014)

Tập 25/25 25/25 HDTV English Sub Ruse of Engagement  - 叛逃 TVB 2014 25/25 HDTV English Sub

Ruse of Engagement - 叛逃 TVB 2014 25/25 HDTV English Sub 叛逃 - Ruse of Engagement (2014)

10/10 LT Thám Tử Ngoại Cảm

Thám Tử Ngoại Cảm The Ghost-Seeing Detective Cheo Yong 2014 (2014)

Tập 38/38 38/38 DVD RIP VNLT Chân Hán Tử - Next Heroes 2012 38/38 DVD RIP VNLT

Chân Hán Tử - Next Heroes 2012 38/38 DVD RIP VNLT 真的漢子 - Next Heroes (2012)

Tập 25/25 25/25 FFVN Trạng Sư Đại Náo Công Đường - Return Of The Silver Tongue 25/25 FFVN

Trạng Sư Đại Náo Công Đường - Return Of The Silver Tongue 25/25 FFVN 舌劍上的公堂 - Return Of The Silver Tongue (2014)

Tập 25/25 25/25 HD720p USLT Con Đường Ai Oán - Return Of The Silver Tongue 2014 25/25 HD720p USLT

Con Đường Ai Oán - Return Of The Silver Tongue 2014 25/25 HD720p USLT 舌劍上的公堂 - Return Of The Silver Tongue (2014)

Tập 25/25 25/25 HDTV English Sub Return Of The Silver Tongue - 舌劍上的公堂  2013 25/25 HDTV English Sub

Return Of The Silver Tongue - 舌劍上的公堂 2013 25/25 HDTV English Sub 舌劍上的公堂 - Return Of The Silver Tongue (2013)

32/32 HD720p FFVN Pháp Ngoại Phong Vân

Pháp Ngoại Phong Vân Will Power TVB (2013)


Loading...


Loading...