Phim mới

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 40/40 HD-USLT Tuyết Sơn Tình Thù

Tuyết Sơn Tình Thù The Flying Fox Of The Snowy Mountain

Tập 40/40 HD-USLT Tân Tuyết Sơn Phi Hồ

Tân Tuyết Sơn Phi Hồ The flying fox on the snowy mountain

Tập 30/30 HD-FFVN Cuộc Chiến Cân Não

Cuộc Chiến Cân Não Mind Game (2015)

Tập 32/32 HD-USLT Công Chúa Giá Lâm

Công Chúa Giá Lâm 公主嫁到 - Can't Buy Me Love (2010)

Tập 16/16 HD-LT Bố Dượng Tuổi Ba Mươi

Bố Dượng Tuổi Ba Mươi Sweet Stranger and Me (2016)

Tập 25/25 HD-USLT Vua Bịp  P1

Vua Bịp P1 The Shell Game

Tập 42/42 HD-FFVN Đứa Con Khác Họ

Đứa Con Khác Họ April Star (2017)

Tập 20/20 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P3

Hồ Sơ Công Lý P3 Files Of Justice

Tập 20/20 HD0FFVN Âm Mưu Athena

Âm Mưu Athena 아테나: 전쟁의 여신 - Athena: Goddess of War (2011)

Tập 16/16 HD-LT  Tình Yêu Của Tôi

Tình Yêu Của Tôi My Love Eun Dong (2015)

Tập 40/40 HD Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký The Heaven Sword And The Dragon Sabre (2010)

Tập 30/30 HD-USLT Cái Thế Hào Hiệp - The Final Combat - Châu Tinh Trì 30/30 USLT

Cái Thế Hào Hiệp - The Final Combat - Châu Tinh Trì 30/30 USLT The final combat

Tập 45/45 HD-FFVN Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 Medalist Lawyer Heir (2017)

Tập 15/15 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý P2

Hồ Sơ Công Lý P2 Files Of Justice

Tập 50/50 HD-USLT Nghĩa Bất Dung Tình

Nghĩa Bất Dung Tình Looking Back in Anger

Tập 36/36 HD-USLT Khử Tà Diệt Ma P3

Khử Tà Diệt Ma P3 My Date with A Vampire

Tập 30/30 HD-FFVN Anh Họ Cố Lên P3

Anh Họ Cố Lên P3 Oh My Grad (2017)

Tập 38/38 HD-LT Người Yêu Lý Tưởng

Người Yêu Lý Tưởng Customize Happiness (2017)

Tập 16/16 HD-LT  Danh Y Lừng Danh

Danh Y Lừng Danh Deserving of the Name (2017)

Tập 13/13 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P1

Hồ Sơ Công Lý P1 File of Justice (2010)