Phim mới

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 19/30 HD-LT Sức Mạnh Hậu Phương

Sức Mạnh Hậu Phương Beyond Words (2016)

Tập 44/44 HQ-LT Chiếc Vòng Huyền Bí

Chiếc Vòng Huyền Bí Innamorata (2014)

Tập 32/32 HD-TM Vạch Trần Sự Thật

Vạch Trần Sự Thật Falsify (2017)

Tập 27/27 HD-Vietsub-TM Pháp Sư Vô Tâm P2

Pháp Sư Vô Tâm P2 The Monster Killer 2 (2017)

Tập 40/40 HD-TM Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em Spring Breeze Ten Mile (2017)

Tập 24/24 HD-TM Ma Thổi Đèn: Mục Dã Quỷ Sự

Ma Thổi Đèn: Mục Dã Quỷ Sự Ghosts Blow Out The Light: Mu Ye Gui Shi (2017)

Tập 14/16 HD-Vietsub-TM Lời Cầu Cứu

Lời Cầu Cứu Save Me (2017)

Tập 36/40 HD-Vietsub-TM Lệ Cơ Truyện

Lệ Cơ Truyện The King's Woman (2017)

Tập 30/40 HD-Vietsub-TM Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han (2017)

Tập 43/43 HD-FFVN Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996

Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 State of divinity

Tập 20/20 HD-USLT Người Vợ Thẩm Phán P1

Người Vợ Thẩm Phán P1 Just Love I

Tập 39/40 HQ Hồ Sơ Lửa Phần 3 - Tử Thi Lên Tiếng

Hồ Sơ Lửa Phần 3 - Tử Thi Lên Tiếng (2017)

Tập 36/39 HD  Lẩn Khuất Một Tên Người

Lẩn Khuất Một Tên Người (2017)

Tập 85/120 HD-FFVN Làm Rể Lần Hai

Làm Rể Lần Hai My Son-In-Law’s Woman (2016)

Tập 5/28 HD Ghét Thì Yêu Thôi

Ghét Thì Yêu Thôi (2017)

Tập 36/36 HD-LT Cuộc Đời Phiêu Bạc

Cuộc Đời Phiêu Bạc (2015)

Tập 10/46 HD Vực Thẳm Vô Hình

Vực Thẳm Vô Hình (2017)

Tập 33/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 20/20 HD Những Người Nhiều Chuyện

Những Người Nhiều Chuyện (2017)

Tập 34/50 HD-LT Hạnh Phúc Là Nhà

Hạnh Phúc Là Nhà House of Bluebird (2016)