Phim mới

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 4/16 HD-Vietsub Chảo Lửa Tình Yêu

Chảo Lửa Tình Yêu Wok of Love (2017)

Tập 20/40 HD-Vietsub Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Oh! My Emperor (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Tiên Hạc Thần Trâm

Tiên Hạc Thần Trâm The Magic Crane

Tập 1/1 HD-USLT Tân Lãnh Huyết Thập Tam Ưng

Tân Lãnh Huyết Thập Tam Ưng The 13 Cold-Blooded Eagles

Tập 44/44 HD-LT Tình Yêu Không Đóng Cửa

Tình Yêu Không Đóng Cửa Love Never Ends (2016)

Tập 1/1 HD Live Show Asia 81 : Gió Xuân

Live Show Asia 81 : Gió Xuân Spring Time 2018 (2017)

Tập 40/40 HD Bên Kia Sông

Bên Kia Sông (2017)

Tập 102/102 HD-LT Bí Mật Ngọt Ngào

Bí Mật Ngọt Ngào Sweet Secret (2016)

Tập 20/20 HD-LT Quý Bà Cảnh Sát P2

Quý Bà Cảnh Sát P2 Mrs Cop 2 (2016)

Tập 20/20 HD-LT Hoàng Hậu Bảy Ngày

Hoàng Hậu Bảy Ngày Seven Day Queen (2017)

Tập 50/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 16/20 HD-Vietsub Thần Tình Yêu Oh Soo

Thần Tình Yêu Oh Soo That Man Oh Soo (2017)

Tập 44/50 HD-TM Phong Vân Thượng Hải

Phong Vân Thượng Hải Magic City (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Lòng Hiếu Động Thiên

Lòng Hiếu Động Thiên Self Denial

Tập 20/20 HD-USLT Bá Chủ Song Quyền

Bá Chủ Song Quyền Money And Fame, Quyền Đỗ Song Thiên Hạ

Tập 51/51 HD-LT Hoàng Hậu Ki

Hoàng Hậu Ki Empress Ki SBS (2013)

Tập 20/20 HD-LT Nữ Hoàng Báo Thù

Nữ Hoàng Báo Thù The Queen (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Giáo Sư Ưu Ái

Giáo Sư Ưu Ái Class Of Distinction

Tập 20/20 HD-LT Nàng Vợ Xuất Chúng

Nàng Vợ Xuất Chúng Ms. Perfect (2017)

Tập 32/32 HD-LT Ảo Mộng

Ảo Mộng Fun Feung (2015)


Loading...


Loading...