Phim mới

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 63/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 50/50 HD-LT Hạnh Phúc Là Nhà

Hạnh Phúc Là Nhà House of Bluebird (2016)

Tập 35/35 HQ-FFVN Khử Tà Diệt Ma P1

Khử Tà Diệt Ma P1 My Date with A Vampire (2010)

Tập 25/25 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P1

Đội Pháp Lý Tiên Phong P1 Forensic Heroes I

Tập 30/30 HD-USLT Vũ Điệu Se Duyên

Vũ Điệu Se Duyên House of Harmony and Vengeance (2012)

Tập 20/20 HD-USLT Nụ Hôn Nghiệp Chướng

Nụ Hôn Nghiệp Chướng Ambition,孽吻

Tập 40/40 HD-USLT Danh Môn Vọng Tộc

Danh Môn Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles (2012)

Tập 68/68 FullHD-LT Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ

Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ The Legend of Xiao Zhuang (2015)

Tập 120/120 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ

Con Gái Của Mẹ A Daughter Just Like You (2015)

Tập 58/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 120/120 HD-FFVN Làm Rể Lần Hai

Làm Rể Lần Hai My Son-In-Law’s Woman (2016)

Tập 40/40 HD-LT Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết The Handsome Siblings

Tập 30/30 HD-LT Sức Mạnh Hậu Phương

Sức Mạnh Hậu Phương Beyond Words (2016)

Tập 25/25 HD-USLT Trở Về Thời Tam Quốc

Trở Về Thời Tam Quốc Hồi Đáo Tam Quốc,回到三国,Three Kingdoms RPG (2012)

Tập 40/40 HD-USLT Tiểu Lý Phi Đao

Tiểu Lý Phi Đao Legend of Dagger Li

Tập 32/32 HD-LT Niềm Hãnh Diện Nhà Đường P2

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường P2 The Glory Of Tang Dynasty 2017 (2017)

Tập 30/30 HD-USLT  Trái Tim Hoàn Thiện

Trái Tim Hoàn Thiện A Change of Heart (2013)

Tập 40/40 HD-USLT Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2

Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2 Drunken Fist 2

HD-FFVN Cạm Bẫy Tình Thù

Cạm Bẫy Tình Thù A Clear Midsummer Night (2013)

Tập 16/16 FullHD-LT Yêu Tinh 2016

Yêu Tinh 2016 Goblin (2016)