Phim Tâm lý

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 32/32 HQ-FFVN Sống Chung Với Sói

Sống Chung Với Sói Good Lover Bad Partner

Tập 30/30 HD-FFVN Sàn Đấu Huynh Đệ

Sàn Đấu Huynh Đệ Fist Fight 2018

Tập 24/24 HD-LT Cái Giá Của Tham Vọng

Cái Giá Của Tham Vọng Money Flower (2017)

Tập 30/30 HD Yêu Thì Ghét Thôi

Yêu Thì Ghét Thôi (2017)

Tập 42/42 HD-LT Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp Long Time No See (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Xác Ướp Hồi Phục

Xác Ướp Hồi Phục The Vampire Returns

Tập 87/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 46/46 HD-LT Vụ Án Cây Trâm Vàng

Vụ Án Cây Trâm Vàng The Female Assassins In The Palace (2015)

Tập 25/25 HD-FFVN Thưa Ngài Thẩm Phán

Thưa Ngài Thẩm Phán OMG, Your Honour 2018

Tập 14/14 HD-LT Yêu Trong Cuồng Hận

Yêu Trong Cuồng Hận Rapturous Flame (2016)

Tập 35/35 HD Trang Trại Hoa Hồng 2018

Trang Trại Hoa Hồng 2018

Tập 20/20 HQ-USLT Nhất Đen Nhì Đỏ 8 -  Điêu Hùng Tranh Bịp

Nhất Đen Nhì Đỏ 8 - Điêu Hùng Tranh Bịp Who Is The Winner 8

Tập 24/24 HD-Vietsub Quy Tắc Nhân Sinh

Quy Tắc Nhân Sinh TOP 2018

Tập 28/28 HD Quỳnh Búp Bê

Quỳnh Búp Bê

Tập 30/30 HD-FFVN Tương Lai Rực Rỡ

Tương Lai Rực Rỡ Where I Belong

Tập 25/25 HD-FFVN Đội Cứu Hộ Sinh Tử

Đội Cứu Hộ Sinh Tử Life On The Line 2018

Tập 17/17 HD-FFVN Lời Thì Thầm Của Tội Ác

Lời Thì Thầm Của Tội Ác Whisper (2017)

Tập 45/45 HD-LT Hồ Sơ Luật Pháp 5

Hồ Sơ Luật Pháp 5 Files of justice 5 (2010)

Tập 13/13 HD-Vietsub Năng Lực Trời Ban

Năng Lực Trời Ban The Gifted 2018

Loading...