Phim Tâm lý

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-USLT Người Yêu Muôn Thuở

Người Yêu Muôn Thuở Eternity

Tập 20/20 HD-USLT Văn Võ Song Hùng

Văn Võ Song Hùng Family Fortune

Tập 46/48 HD-LT Hạ Chí Chưa Tới 2017

Hạ Chí Chưa Tới 2017 Rush To The Dead Summer (2017)

Tập 5/40 HD-Vietsub Hai Mạng Sống Một Trái Tim

Hai Mạng Sống Một Trái Tim Two Lives One Heart 2018

Tập 20/20 HD-USLT  Số Phận Kẻ Siêu Phàm

Số Phận Kẻ Siêu Phàm Fate of Clairvoyant

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Truyền Thuyết

Anh Hùng Truyền Thuyết Story Of The Water Margin

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Đông Phương

Anh Hùng Đông Phương Eastern Hero 1992

Tập 20/20 HD-USLT Nộ Kiếm Cuồng Sa

Nộ Kiếm Cuồng Sa The Sword of Conquest

Tập 44/44 HD-LT Kẻ Thế Vai

Kẻ Thế Vai Doppelganger (2017)

Tập 44/44 HD-LT Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực

Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực Take Mum Together To Find True Love (2016)

Tập 28/28 HD-FFVN Bước Qua Ranh Giới 2017

Bước Qua Ranh Giới 2017 Legal Mavericks (2017)

Tập 48/48 HD-Vietsub Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử The Dark Lord

Tập 8/16 HD-Vietsub Vị Khách

Vị Khách The Guest OCN 2018

Tập 16/16 HD-Vietsub Vòng Xoay Vận Mệnh

Vòng Xoay Vận Mệnh Lovely Horribly 2018

Tập 56/70 HD-Vietsub Thiên Thịnh Trường Ca

Thiên Thịnh Trường Ca The Rise of Phoenixes 2018

Tập 30/30 HQ-USLT Thiên Sư Chung Quỳ

Thiên Sư Chung Quỳ Heavenly Ghost Catcher 1994

Tập 26/47 HD-Vietsub Niên Đại Cam Hồng

Niên Đại Cam Hồng Age Of Legends 2018

Tập 70/70 HD-LT Diên Hy Công Lược

Diên Hy Công Lược Story of Yanxi Palace 2018

Tập 40/66 HD-Vietsub Phù Dao Hoàng Hậu

Phù Dao Hoàng Hậu Legend of FuYao 2018

Tập 24/24 HD-Vietsub Quý Ngài Ánh Dương

Quý Ngài Ánh Dương Mr. Sunshine 2018

Loading...