Phim Tình cảm

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
20/20 FFVN Nợ Tình Chưa Phai

Nợ Tình Chưa Phai Debts Of A Life Time 1995

Tập 37/37 37/37 Vietsub Tử Sai Kỳ Duyên - Loved in the Purple 37/37  Vietsub

Tử Sai Kỳ Duyên - Loved in the Purple 37/37 Vietsub 紫钗奇缘 - Loved in the Purple (2013)

31/31 HD720p FFVN Duyên Tình Tam Sinh - Always and Ever TVB 2013 31/31 HD720p FFVN

Duyên Tình Tam Sinh - Always and Ever TVB 2013 31/31 HD720p FFVN Always and Ever TVB (2013)

20/20 FFVN Thiên Định Kỳ Duyên - A Good Match From Heaven 20/20 FFVN

Thiên Định Kỳ Duyên - A Good Match From Heaven 20/20 FFVN A Good Match From Heaven 1995

Tập 36/36 36/36 HD720p FFVN Cung Toả Châu Liêm - Palace II 2012 36/36 HD720p FFVN

Cung Toả Châu Liêm - Palace II 2012 36/36 HD720p FFVN 宫锁珠帘 - Gong Suo Zhu Lian (2012)

Tập 13/13 13/13 HD720p TM Tuổi Nổi Loạn - Hormones 2013 13/13 HD720p TM

Tuổi Nổi Loạn - Hormones 2013 13/13 HD720p TM Hormones (2013)

Tập 32/32 32/32 HD720p VNLT Nữ Thần Lửa - The Goddess of Fire MBC 2013 32/32 HD720p VNLT

Nữ Thần Lửa - The Goddess of Fire MBC 2013 32/32 HD720p VNLT 불의 여신 정이 - The Goddess of Fire (2013)

Tập 31/31 31/31 FFVN Hào Môn - Days of Glory 31/31 FFVN

Hào Môn - Days of Glory 31/31 FFVN 豪門 - Days of Glory

Tập 50/50 50/50 HD720 FFVN Cuộc chiến Nội Cung - War of Flowers JTBC 2013 50/50 HD720 FFVN

Cuộc chiến Nội Cung - War of Flowers JTBC 2013 50/50 HD720 FFVN 궁중잔혹사 – 꽃들의 전쟁 - Palace's Cruel History – War of Flowers (2013)

Tập 20/20 20/20 FFVN Lưới Tình - Web Of Love 20/20 FFVN

Lưới Tình - Web Of Love 20/20 FFVN 網上有情人 - Web Of Love

Tập 40/40 40/40 HD720p FFVN Tân Mã Vĩnh Trinh - Ma Yong Zhen 2012 40/40 HD720p FFVN

Tân Mã Vĩnh Trinh - Ma Yong Zhen 2012 40/40 HD720p FFVN 马永贞 - Ma Yong Zhen (2012)

Tập 31/31 31/31 HD720p USLT Duyên Tình Ba Kiếp - Always and Ever TVB 2013 31/31 HD720p USLT

Duyên Tình Ba Kiếp - Always and Ever TVB 2013 31/31 HD720p USLT 情逆三世緣 - Always and Ever (2013)

Tập 20/20 20/20 FFVN Người Cha Hai Biến Giới 2- Go Go Daddy 20/20 FFVN

Người Cha Hai Biến Giới 2- Go Go Daddy 20/20 FFVN 爸爸向前走 - Go Go Daddy

24/24 USLT Qua Ải Mỹ Nhân - Jang Ok Jung Live for love SBS 2013 24/24  USLT

Qua Ải Mỹ Nhân - Jang Ok Jung Live for love SBS 2013 24/24 USLT Jang Ok Jung Live for love SBS 2013 (2013)