Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập 1/1 HD-USLT Nhu Đạo Long Hổ Bang

Nhu Đạo Long Hổ Bang Throw Down 2004

Tập 1/1 HD-TM Thiếu Lâm Môn

Thiếu Lâm Môn Hand of Death

Tập 1/1 HD-USLT Bát Bửu Kỳ Binh

Bát Bửu Kỳ Binh They Came to Rob Hong Kong

Tập 25/25 HD-USLT Quyền Vương

Quyền Vương Gloves Come Off (2012)

Tập 35/35 HD-USLT Tân Bích Huyết Kiếm

Tân Bích Huyết Kiếm Sword Stained With Royal Blood

Tập 20/20 HQ-USLT Tửu Quyền Tô Khất Di

Tửu Quyền Tô Khất Di The Legend Of Master So

Tập 20/20 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P2

Trung Hoa Anh Hùng P2 The Blood Sword 1991

Tập 25/25 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P1

Trung Hoa Anh Hùng P1 The Blood Sword 1990

Tập 20/20 HD-USLT Thế Võ Lập Nghiệp

Thế Võ Lập Nghiệp Drunken Angels

Tập 40/40 HD-USLT Tuyết Sơn Tình Thù

Tuyết Sơn Tình Thù The Flying Fox Of The Snowy Mountain

Tập 38/38 HD-TM Thiếu Lâm Vấn Đạo

Thiếu Lâm Vấn Đạo The Great Shaolin (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Nam Hiệp Triển Chiêu

Nam Hiệp Triển Chiêu 南俠展昭 - The Conspiracy Of The Eunuch

Tập 40/40 HD-LT Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết The Handsome Siblings

Tập 40/40 HD-USLT Tiểu Lý Phi Đao

Tiểu Lý Phi Đao Legend of Dagger Li

Tập 40/40 HD-USLT Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2

Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2 Drunken Fist 2

Tập 20/20 HD-USLT Tầm Long Kiếm Khách

Tầm Long Kiếm Khách The Swordman Lai Bo Yee

Tập 38/38 FullHD-LT Tiêu Môn Quan Kiếm  2014

Tiêu Môn Quan Kiếm 2014 The Great Protector (2014)

Tập 40/40 HD-USLT Giang Hồ Du Kiếm

Giang Hồ Du Kiếm Vagabond Vigilante

Tập 2/2 HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White HairLoading...