Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-TM Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục House Of Flying Daggers

Tập 20/20 HD-USLT Túy Quyền Vương Vô Kỵ

Túy Quyền Vương Vô Kỵ Drunken Fist,醉拳王无忌

Tập 1/1 HD-USLT Thái Cực Quyền 2

Thái Cực Quyền 2 Tai Chi Boxer 1996

Tập 1/1 HD-USLT Thái Cực Trương Tam Phong

Thái Cực Trương Tam Phong The Tai Chi Master

Tập 1/1 HD-USLT Túy Quyền II

Túy Quyền II Drunken Master

Tập 1/1 HD-USLT Long tại giang hồ

Long tại giang hồ A True Mob Story

Tập 1/1 FullHD-USLT Thử Đảm Uy Long

Thử Đảm Uy Long High Risk

Tập 1/1 HD-TM Tân Thiếu Lâm Tự

Tân Thiếu Lâm Tự Shaolin (2011)

Tập 1/1 HD-USLT Chân Không Tiểu Tử

Chân Không Tiểu Tử The Bare Footed Kid

Tập 37/37 HQ-USLT Phú Hộ Thẩm Vạn Tam

Phú Hộ Thẩm Vạn Tam The Legend Of The Treasure Basin

Tập 40/40 HD-Vietsub  Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Taichi Master (2017)

Tập 42/42 HD-LT Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh The Classic of Mountains and Seas (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Long Đình Tranh Bá

Long Đình Tranh Bá Battle In The Royal Court (1988)

Tập 28/28 HD-USLT Anh Hùng Chính Nghĩa

Anh Hùng Chính Nghĩa A Fist Within Four Walls,城寨英雄 (2016)

Tập 69/69 HD-Vietsub Chim Sẻ - Ma Tước

Chim Sẻ - Ma Tước Sparrow (2016)

Tập 28/28 HD-FFVN  Anh Hùng Thành Trại

Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Nặng Vai

Anh Hùng Nặng Vai 英雄貴姓 - Weapons Of Power

Tập 40/40 HD-USLT Phúc Vũ Kiếm Và Phiên Vân Đao

Phúc Vũ Kiếm Và Phiên Vân Đao Lethal Weapon Of Love And Passion

Tập 47/47 HD-USLT Diệp Vấn

Diệp Vấn 葉問,Ip Man (2013)

Tập 20/20 HD-USLT U Kim Huyết Kiếm

U Kim Huyết Kiếm The Hunters Prey


Loading...


Loading...