Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-USLT Như Lai Thần Chưởng Tái Xuất

Như Lai Thần Chưởng Tái Xuất The Buddhism Palm Strikes Back

Tập 20/20 HQ-USLT Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh The Mystery Of The Condor Heroes (2010)

Tập 20/20 HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ

Bạch Phát Ma Nữ The Romance of the White Hair Maiden

Tập 45/45 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 45/45 HD-USLT Thiên Long Hiệp Khách

Thiên Long Hiệp Khách The Demi Gods and Semi Devils (2010)

Tập 32/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 58/58 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 40/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 40/40 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 40/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 50/50 DVDRIP USLT Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008 Legend Of Condor Heroes (2010)

Tập 72/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2 (2015)

Tập 20/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 48/48 HD-Vietsub+TM Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 43/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2010)

Tập 40/40 HD720p FFVN Tân Bao Thanh Thiên - Khai Phong Kỳ Án

Tân Bao Thanh Thiên - Khai Phong Kỳ Án 包青天之开封奇案 - Arbiter of Kaifeng Mystery (2013)

Tập 38/38 HD-USLT Thần Long Nhân Tà

Thần Long Nhân Tà Tan Thien Long Bat Bo,The Demi Gods And Semi Devils (2013)

Tập 30/30 HD-USLT  Ân Tình Bích Huyết Kiếm

Ân Tình Bích Huyết Kiếm Sword Stained With Royal Blood (2010)

Tập 20/20 HQ-FFVN Lương Khoan Can Trường

Lương Khoan Can Trường Master Of Martial Arts (2010)

Tập 40/40 HD-TM Thập Hổ Thích Kiều Tam

Thập Hổ Thích Kiều Tam 无敌铁桥三,Wu Di Tie Qiao SanLoading...