Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 48/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Thiên Long Kỳ Hiệp

Thiên Long Kỳ Hiệp Mystery Of The Parchment

Tập 20/20 HD-USLT Kim Mao Sư Vương

Kim Mao Sư Vương Legend Of The Golden Lion

Tập 20/20 HD-USLT Nam Quyền Bắc Cước

Nam Quyền Bắc Cước Fist of Power

Tập 20/20 HD-USLT Ngọc Diện Phi Hồ

Ngọc Diện Phi Hồ The Jade Fox

Tập 56/56 FullHD-LT Thục Sơn Chiến Kỷ  2015

Thục Sơn Chiến Kỷ 2015 The Legend of Zu (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Vương Trùng Dương

Vương Trùng Dương Rage And Passion

Tập 20/20 HD-USLT Hoàng Phi Hùng Tái Xuất Giang Hồ

Hoàng Phi Hùng Tái Xuất Giang Hồ Man From Guang Dong

Tập 63/63 HD-LT Thiếu Lâm Tàng Kinh Các

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các A Legend of Shaolin (2014)

Tập 20/20 HD-USLT Như Lai Thần Chưởng Tái Xuất

Như Lai Thần Chưởng Tái Xuất The Buddhism Palm Strikes Back

Tập 20/20 HQ-USLT Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh The Mystery Of The Condor Heroes (2010)

Tập 20/20 HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ

Bạch Phát Ma Nữ The Romance of the White Hair Maiden

Tập 45/45 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 45/45 HD-USLT Thiên Long Hiệp Khách

Thiên Long Hiệp Khách The Demi Gods and Semi Devils (2010)

Tập 32/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 58/58 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 40/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 40/40 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 40/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 50/50 DVDRIP USLT Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008 Legend Of Condor Heroes (2010)

Loading...