Thâm Cung Quý Phi - War and beauty - Xa Thi Mạn 30/30 DVDRIP USLT

Thâm Cung Quý Phi - War and beauty - Xa Thi Mạn 30/30 DVDRIP USLT

Xem Phim Tải Phim
Thâm Cung Quý Phi - War and beauty - Xa Thi Mạn 30/30 DVDRIP USLT  Poster

Tên phim: Thâm Cung Quý Phi - War and beauty - Xa Thi Mạn 30/30 DVDRIP USLT

Tựa gốc: War and beauty, Kim chi dục nghiệt

Đạo diễn:

Diễn viên: Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di, Xa Thi Mạn, Lê Tư, Lâm Bảo Di, Trần Hào, Lương Tranh, Trần Tú Châu, Trần Hồng Liệt, Lư Hải Bằng, Trần Gia Nghi, Vu Dương

Năm sản xuất:

Định dạng:

Thời gian:

Quốc gia: Hồng Kông

Thể loại: Thể loại khác


Giới thiệu

Định dạng: .Thời gian chiếu:


Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di, Xa Thi Mạn, Lê Tư, Lâm Bảo Di, Trần Hào, Lương Tranh, Trần Tú Châu, Trần Hồng Liệt, Lư Hải Bằng, Trần Gia Nghi, Vu Dương

Loading...