Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Xem Phim Tải Phim
Thiên Kiếm Tuyệt Đao Poster

Tên phim: Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Tựa gốc: Paragon of Sword Knife

Đạo diễn: Lý Nguyên Khoa

Diễn viên: Bành Văn Kiên,Châu Tú Lan ,Âu Diễm Liên

Năm sản xuất:

Định dạng: HD-USLT

Thời gian:

Quốc gia: Hồng Kông

Thể loại: Cổ trang


Giới thiệu

Định dạng: .Thời gian chiếu:


[​IMG]

Tên Tiếng Hoa : 天剑绝刀
Tên Tiếng Anh : Paragon of Sword Knife
Tên Gốc : Thiên Kiếm Tuyệt Đao
Nguyên Tác : Ngọa Long Sinh
Số Tập : tám
Giám Chế: Lý Nguyên Khoa
Diễn Viên : Bành Văn Kiên vai Tả Khan hiếm Bạch
Châu Tú Lan vai Trương Ngọc Dao
Âu Diễm Liên…


Loading...


Loading...