Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2

Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2

Xem Phim Tải Phim
Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2 Poster

Tên phim: Túy Quyền Vương Vô Kỵ P2

Tựa gốc: Drunken Fist 2

Đạo diễn: Chung Thành Lễ , Lý Nguyên Kỳ , Trần Thái Nguyên

Diễn viên: Ngô Cương ,Lý Thái Phụng ,Diệp Ngọc Bình ,Trương Dực,Trần Lị Lị ,Lý Lệ Lệ

Năm sản xuất:

Định dạng: HD-USLT

Thời gian:

Quốc gia: Hồng Kông

Thể loại: Võ thuật


Giới thiệu

Định dạng: .Thời gian chiếu:
Tên Tiếng Hoa : 醉拳王无忌之日帝月后
Tên Tiếng Anh : Drunken Fist 2
Tên Gốc : Túy Quyền Vương Vô Kỵ chi Nhật Đế Nguyệt Hậu
Nguyên Tác : Hoàng Ngọc Lang
Số Tập : 40 Ngày
Đạo Diễn : Chung Thành Lễ , Lý Nguyên Kỳ , Trần Thái Nguyên

Diễn Viên: Ngô Cương vai Vương Vô Kỵ
Lý Thái Phụng vai Liễu Tiên Nhi / Đông Đông
Diệp Ngọc Bình vai Túy Oa
Trương Dực vai Nhật Đế
Trần Lị Lị vai Nguyệt Hậu
Lý Lệ Lệ vai Tuyết Cô
Tóm Tắt Nội Dung :

Sau Khi Vương Vô Kỵ , Liễu Tiên Nhi với Túy Oa tiêu diệt Luyện Bích Tà và Lôi Cương, tiếng tăm Vương Vô Kỵ lừng danh giang hồ, khiến cho các môn phái đến khiêu chiến với mục đích tạo danh tiếng cho mình và ngược lại cũng mang cho nhóm Vô Kỵ nhiều rắc rối. Từ ngày Túy Oa chính tay giết chết Lôi Cương đã trở nên buồn bã và ít nói , thấy vậy Vô Kỵ dẫn Tiên Nhi và Túy Oa đi khắp bốn phương, lãng tích giang hồ. Ngay lúc đó Liệt Dương Gíao và Lãnh Nguyệt Gíao đang đấu nhau chết sống, khi không Tiên Nhi bị lôi cuốn vào và bị Lãnh Nguyệt Gíao bắt rồi giết chết. Vô Kỵ đau buồn quá thề trả thù và đi đến sào huyệt Lãnh Nguyệt Gíao tại tây vực, trên đường đi gặp cô gái có tướng mạo giống hệt với Tiên Nhi tên Đông Đông , hai người có tình cảm với nhau, Vô Kỵ luyện được quyển sau của Cửu Tiêu Chân Kinh, công lực gia tăng nhiều, lúc này Nguyệt Hậu và Nhật Đế đã hòa giải, hai người đã tập thành công Cùng Thương Bảo Gíam Thần Công vô địch thiên hạ dùng để đối phó với Cửu Tiêu Hợp Bích Thần Công của Vương Vô Kỵ
Tên Tiếng Hoa : 醉拳王无忌之日帝月后
Tên Tiếng Anh : Drunken Fist 2
Tên Gốc : Túy Quyền Vương Vô Kỵ chi Nhật Đế Nguyệt Hậu
Nguyên Tác : Hoàng Ngọc Lang
Số Tập : 40 Ngày
Đạo Diễn : Chung Thành Lễ , Lý Nguyên Kỳ , Trần Thái Nguyên

Diễn Viên: Ngô Cương vai Vương Vô Kỵ
Lý Thái Phụng vai Liễu Tiên Nhi / Đông Đông
Diệp Ngọc Bình vai Túy Oa
Trương Dực vai Nhật Đế
Trần Lị Lị vai Nguyệt Hậu
Lý Lệ Lệ vai Tuyết Cô
Tóm Tắt Nội Dung :

Sau Khi Vương Vô Kỵ , Liễu Tiên Nhi với Túy Oa tiêu diệt Luyện Bích Tà và Lôi Cương, tiếng tăm Vương Vô Kỵ lừng danh giang hồ, khiến cho các môn phái đến khiêu chiến với mục đích tạo danh tiếng cho mình và ngược lại cũng mang cho nhóm Vô Kỵ nhiều rắc rối. Từ ngày Túy Oa chính tay giết chết Lôi Cương đã trở nên buồn bã và ít nói , thấy vậy Vô Kỵ dẫn Tiên Nhi và Túy Oa đi khắp bốn phương, lãng tích giang hồ. Ngay lúc đó Liệt Dương Gíao và Lãnh Nguyệt Gíao đang đấu nhau chết sống, khi không Tiên Nhi bị lôi cuốn vào và bị Lãnh Nguyệt Gíao bắt rồi giết chết. Vô Kỵ đau buồn quá thề trả thù và đi đến sào huyệt Lãnh Nguyệt Gíao tại tây vực, trên đường đi gặp cô gái có tướng mạo giống hệt với Tiên Nhi tên Đông Đông , hai người có tình cảm với nhau, Vô Kỵ luyện được quyển sau của Cửu Tiêu Chân Kinh, công lực gia tăng nhiều, lúc này Nguyệt Hậu và Nhật Đế đã hòa giải, hai người đã tập thành công Cùng Thương Bảo Gíam Thần Công vô địch thiên hạ dùng để đối phó với Cửu Tiêu Hợp Bích Thần Công của Vương Vô Kỵ
Tên Tiếng Hoa : 醉拳王无忌之日帝月后
Tên Tiếng Anh : Drunken Fist 2
Tên Gốc : Túy Quyền Vương Vô Kỵ chi Nhật Đế Nguyệt Hậu
Nguyên Tác : Hoàng Ngọc Lang
Số Tập : 40 Ngày
Đạo Diễn : Chung Thành Lễ , Lý Nguyên Kỳ , Trần Thái Nguyên

Diễn Viên: Ngô Cương vai Vương Vô Kỵ
Lý Thái Phụng vai Liễu Tiên Nhi / Đông Đông
Diệp Ngọc Bình vai Túy Oa
Trương Dực vai Nhật Đế
Trần Lị Lị vai Nguyệt Hậu
Lý Lệ Lệ vai Tuyết Cô
Tóm Tắt Nội Dung :

Sau Khi Vương Vô Kỵ , Liễu Tiên Nhi với Túy Oa tiêu diệt Luyện Bích Tà và Lôi Cương, tiếng tăm Vương Vô Kỵ lừng danh giang hồ, khiến cho các môn phái đến khiêu chiến với mục đích tạo danh tiếng cho mình và ngược lại cũng mang cho nhóm Vô Kỵ nhiều rắc rối. Từ ngày Túy Oa chính tay giết chết Lôi Cương đã trở nên buồn bã và ít nói , thấy vậy Vô Kỵ dẫn Tiên Nhi và Túy Oa đi khắp bốn phương, lãng tích giang hồ. Ngay lúc đó Liệt Dương Gíao và Lãnh Nguyệt Gíao đang đấu nhau chết sống, khi không Tiên Nhi bị lôi cuốn vào và bị Lãnh Nguyệt Gíao bắt rồi giết chết. Vô Kỵ đau buồn quá thề trả thù và đi đến sào huyệt Lãnh Nguyệt Gíao tại tây vực, trên đường đi gặp cô gái có tướng mạo giống hệt với Tiên Nhi tên Đông Đông , hai người có tình cảm với nhau, Vô Kỵ luyện được quyển sau của Cửu Tiêu Chân Kinh, công lực gia tăng nhiều, lúc này Nguyệt Hậu và Nhật Đế đã hòa giải, hai người đã tập thành công Cùng Thương Bảo Gíam Thần Công vô địch thiên hạ dùng để đối phó với Cửu Tiêu Hợp Bích Thần Công của Vương Vô Kỵ

Loading...