Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập 1/1 HD-USLT Thiếu Lâm Kỳ Binh

Thiếu Lâm Kỳ Binh 18 Shaolin Golden Boys

Tập 22/22 HD-USLT Truyền Tích Tam Tiên Nhân

Truyền Tích Tam Tiên Nhân Legend Of The Demigods

Tập 1/1 HD-USLT Nhu Đạo Long Hổ Bang

Nhu Đạo Long Hổ Bang Throw Down 2004

Tập 1/1 HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập 30/30 HD-TM Đội Chống Xã Hội Đen

Đội Chống Xã Hội Đen OCTB (2017)

Tập 1/1 HD-TM Thiếu Lâm Môn

Thiếu Lâm Môn Hand of Death

Tập 1/1 HD-USLT Bát Bửu Kỳ Binh

Bát Bửu Kỳ Binh They Came to Rob Hong Kong

Tập 20/20 HD-USLT Hổ Phụ Sinh Hổ Tử

Hổ Phụ Sinh Hổ Tử Bản Sao, A Chip Off The Old Block

Tập 2/2 HD-USLT Sư Tử Hà Đông P1,2

Sư Tử Hà Đông P1,2 The Lion Roars

Tập 1/1 HD-USLT Hoàng Gia Nữ Tướng

Hoàng Gia Nữ Tướng She Shoots Straight

Tập 1/1 HD-USLT Ám Hoa

Ám Hoa The Longest Nite

Tập 20/20 HD-USLT Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ATV

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ATV The Magic Blade

Tập 27/27 HD-USLT Hoa Sơn Thánh Mẫu

Hoa Sơn Thánh Mẫu The Lamp Lore

Tập 50/50 HD-USLT Ma Đạo Tranh Bá P2

Ma Đạo Tranh Bá P2 Vampire Expert 2

Tập 35/35 HD-USLT Chàng Rể Thái Giám

Chàng Rể Thái Giám 公公出宮,Short end of the stick (2016)

Tập 25/25 HD-USLT Quyền Vương

Quyền Vương Gloves Come Off (2012)

Tập 21/21 HD-FFVN Pháp Sư Bất Đắc Dĩ

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ The Exorcist's Meter (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Định Mệnh Trớ Trêu

Định Mệnh Trớ Trêu 護花危情,Witness Insecurity (2012)

Tập 20/20 HQ-USLT Tửu Quyền Tô Khất Di

Tửu Quyền Tô Khất Di The Legend Of Master So

Loading...
Loading...