Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 30/30 HQ-USLT Kiếm Đoạn Giang Hồ

Kiếm Đoạn Giang Hồ The Sword Rules

Tập 30/30 HD-USLT Nhất Đại Thiên Kiều

Nhất Đại Thiên Kiều Legend of a beauty

Tập 20/20 HD-USLT Xác Ướp Hồi Phục

Xác Ướp Hồi Phục The Vampire Returns

Tập 20/20 HD-USLT Nam Quyền Thái Lý Phật

Nam Quyền Thái Lý Phật The Rise of a Kung Fu Master

Tập 30/30 HD-USLT Long Tại Giang Hồ 1992

Long Tại Giang Hồ 1992 Spirit Of The Dragon

Tập 25/25 HD-FFVN Thưa Ngài Thẩm Phán

Thưa Ngài Thẩm Phán OMG, Your Honour 2018

Tập 20/20 HD-USLT Tuyệt Đỉnh Thần Thám

Tuyệt Đỉnh Thần Thám Super Cop ,Đặc Thám Siêu Đẳng

Tập 20/20 HD-USLT Đệ Tử Hoàng Phi Hồng

Đệ Tử Hoàng Phi Hồng Wong Fei Hung Returns 1993

Tập 20/20 HQ-USLT Nhất Đen Nhì Đỏ 8 -  Điêu Hùng Tranh Bịp

Nhất Đen Nhì Đỏ 8 - Điêu Hùng Tranh Bịp Who Is The Winner 8

Tập 12/12 HQ-USLT Sở Lưu Hương - Lan Hoa Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương - Lan Hoa Truyền Kỳ Chu Liuxiang

Tập 30/30 HD-FFVN Tương Lai Rực Rỡ

Tương Lai Rực Rỡ Where I Belong

Tập 15/15 HD-USLT Vận Mệnh Mê Cung

Vận Mệnh Mê Cung A New Life

Tập 25/25 HD-FFVN Đội Cứu Hộ Sinh Tử

Đội Cứu Hộ Sinh Tử Life On The Line 2018

Tập 45/45 HD-LT Hồ Sơ Luật Pháp 5

Hồ Sơ Luật Pháp 5 Files of justice 5 (2010)

Tập 20/20 HD-USLT Yên Hoa Tuyệt Kiếm

Yên Hoa Tuyệt Kiếm The Spirit Of The Swords

Tập 26/26 HD-USLT Hồ Sơ Công Lý P4

Hồ Sơ Công Lý P4 File of Justice

Tập 36/36 HD-FFVN Câu Chuyện Khởi Nghiệp

Câu Chuyện Khởi Nghiệp Another Era 2018

Tập 20/20 HD-USLT Phi Ưng Đại Hiệp

Phi Ưng Đại Hiệp The Hawk

Tập 25/25 Hd-USLT Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ The Court Secret Agent 1988

Tập 30/30 HD-USLT Chuyên Gia Đàm Phán

Chuyên Gia Đàm Phán Take My Word For It

Loading...