Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 32/32 Trường Bình Công Chúa

Trường Bình Công Chúa Perish in the Name of Love

Tập 20/20 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P2

Trung Hoa Anh Hùng P2 The Blood Sword 1991

Tập 25/25 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P1

Trung Hoa Anh Hùng P1 The Blood Sword 1990

Tập 20/20 HD-USLT Thế Võ Lập Nghiệp

Thế Võ Lập Nghiệp Drunken Angels

Tập 40/40 HD-USLT Tân Tuyết Sơn Phi Hồ

Tân Tuyết Sơn Phi Hồ The flying fox on the snowy mountain

Tập 30/30 HD-FFVN Cuộc Chiến Cân Não

Cuộc Chiến Cân Não Mind Game (2015)

Tập 32/32 HD-USLT Công Chúa Giá Lâm

Công Chúa Giá Lâm 公主嫁到 - Can't Buy Me Love (2010)

Tập 25/25 HD-USLT Vua Bịp  P1

Vua Bịp P1 The Shell Game

Tập 20/20 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P3

Hồ Sơ Công Lý P3 Files Of Justice

Tập 15/15 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý P2

Hồ Sơ Công Lý P2 Files Of Justice

Tập 50/50 HD-USLT Nghĩa Bất Dung Tình

Nghĩa Bất Dung Tình Looking Back in Anger

Tập 36/36 HD-USLT Khử Tà Diệt Ma P3

Khử Tà Diệt Ma P3 My Date with A Vampire

Tập 30/30 HD-FFVN Anh Họ Cố Lên P3

Anh Họ Cố Lên P3 Oh My Grad (2017)

Tập 13/13 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P1

Hồ Sơ Công Lý P1 File of Justice (2010)

Tập 20/20 HD-USLT Giang Hồ Kỳ Án P2

Giang Hồ Kỳ Án P2 The Gentle Crackdown

Tập 20/20 HD-USLT Dị Giới Hùng Tình

Dị Giới Hùng Tình Shades Of Darkness

Tập 30/30 HD-FFVN Mất Dấu 2

Mất Dấu 2 Line Walker: The Prelude (2017)

Tập 28/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 32/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Loading...
Loading...