Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD Tiết Nhơn Quý

Tiết Nhơn Quý The Legend of The General Who Never Was

Tập 20/20 HD-USLT Đường Về Hạnh Phúc

Đường Về Hạnh Phúc Return Of The Cuckoo

Tập 1/1 HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập 30/30 HD-USLT Đại Hồng Kông

Đại Hồng Kông The Battle Among the Clans

Tập 20/20 HD-USLT Bà Mẹ Chồng Gay Gắt  P2

Bà Mẹ Chồng Gay Gắt P2 Wars Of In Laws 2 (2012)

Tập 20/20 HD-USLT Duyên Tình Muôn Sắc

Duyên Tình Muôn Sắc A Colourful Life

Tập 25/25 HD-USLT Cuồng Hiệp Thiên Kiều Ma Nữ

Cuồng Hiệp Thiên Kiều Ma Nữ The Ranger, The Superior and The Demon Girl

Tập 17/33 HD-LT Võ Thập Nương

Võ Thập Nương Love At First Fight

Tập 36/36 HD-FFVN Vô Gian Đạo

Vô Gian Đạo Infernal Affairs (2017)

Tập 15/15 HD-FFVN Xin Chào Sếp Nhé

Xin Chào Sếp Nhé Watch Out Boss (2017)

Tập 20/20 HD-LT Bà Mẹ Chồng Gay Gắt P1

Bà Mẹ Chồng Gay Gắt P1 Wars Of In Laws

Tập 20/20 HD-USLT Độn Giáp Kỳ Binh

Độn Giáp Kỳ Binh The Brothers Under The Skin

Tập 30/30 HQ-USLT Ma Đao Tranh Bá P1

Ma Đao Tranh Bá P1 Vampire Expert

Tập 20/20 HD-USLT Nam Đế Bắc Cái

Nam Đế Bắc Cái The Condor Heroes Return

Tập 20/20 HD-USLT Càn Long Đại Đế

Càn Long Đại Đế War And Remembrance

Tập 20/20 HD-USLT Vua Thời Nay

Vua Thời Nay The King of Yesterday and Tomorrow

Tập 20/20 HQ-USLT Chung Quỳ Bắt Ma

Chung Quỳ Bắt Ma The Chinese Ghost Buste

Tập 20/20 HD-LT Cuộc Chiến Nữ Quyền

Cuộc Chiến Nữ Quyền The Forgotten Valley

Tập 40/40 HD-USLT Loạn Thế Tình Thù

Loạn Thế Tình Thù Once Upon A Time In Shanghai

Tập 22/22 HD-USLT Cầu Vồng Trong Đêm

Cầu Vồng Trong Đêm Fate Twister


Loading...


Loading...