Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-USLT Xác Ướp Kỵ Binh

Xác Ướp Kỵ Binh Zombie Raiders of the Lost Ark

Tập 20/20 HD-USLT Võ Hiệp Hoàng Phi Hồng

Võ Hiệp Hoàng Phi Hồng The Return Of Wong Fei Hung

Tập 25/25 HD-USLT Liệu Pháp Nhân Tâm P2

Liệu Pháp Nhân Tâm P2 giai ma nhan tam (2013)

Tập 20/20 HD-USLT Nam Hiệp Triển Chiêu

Nam Hiệp Triển Chiêu 南俠展昭 - The Conspiracy Of The Eunuch

Tập 30/30 HD-FFVN Đội Pháp Lý Tiên Phong P2

Đội Pháp Lý Tiên Phong P2 Forensic Heroes P2

Tập 40/40 HD-USLT Vùng Trời Bao La P1

Vùng Trời Bao La P1 Triumph In The Skies 2003

Tập 43/43 HD-USLT Vùng Trời Bao La P2

Vùng Trời Bao La P2 衝上雲霄 II - Triumph In The Skies II (2013)

Tập 20/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 30/30 HD-USLT Ước Mơ Xa Vời

Ước Mơ Xa Vời L'Escargot,抉宅男女,Quyết Trạch Nam Nữ,Nam Nữ Dọn Nhà (2011)

Tập 41/41 HQ-USLT Khử Tà Diệt Ma P2

Khử Tà Diệt Ma P2 My Date with a Vampire 2 (2010)

Tập 25/25 Huynh Đệ Song Hành

Huynh Đệ Song Hành Old time buddy

Tập 30/30 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P3

Đội Pháp Lý Tiên Phong P3 Forensic Heroes III, 法證先鋒III, bang chung thep 3 (2011)

Tập 33/33 HD-USLT Cung Tâm Kế

Cung Tâm Kế 宮心計 - Beyond The Realm Of Conscience

Tập 41/41 HD-USLT Con Đường Phú Quý

Con Đường Phú Quý Born Rich , 富貴門

Tập 35/35 HQ-FFVN Khử Tà Diệt Ma P1

Khử Tà Diệt Ma P1 My Date with A Vampire (2010)

Tập 25/25 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P1

Đội Pháp Lý Tiên Phong P1 Forensic Heroes I

Tập 30/30 HD-USLT Vũ Điệu Se Duyên

Vũ Điệu Se Duyên House of Harmony and Vengeance (2012)

Tập 20/20 HD-USLT Nụ Hôn Nghiệp Chướng

Nụ Hôn Nghiệp Chướng Ambition,孽吻

Tập 40/40 HD-USLT Danh Môn Vọng Tộc

Danh Môn Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles (2012)

Tập 40/40 HD-LT Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết The Handsome Siblings

Loading...
Loading...