Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-USLT Tuyệt Đao

Tuyệt Đao The Blade 1995

Tập 1/1 HD-USLT Nhất Đại Tôn Sư Hoàng Phi Hồng

Nhất Đại Tôn Sư Hoàng Phi Hồng Martial Art Master Wong Fei Hong

Tập 1/1 HD-USLT Hiệp Hành Nữ Sát

Hiệp Hành Nữ Sát The Heroic Trio

Tập 20/20 HD-USLT Bang Phái Phong Vân

Bang Phái Phong Vân The Upheaval

Tập 20/20 HD-FFVN Kẻ Trộm Thời Gian

Kẻ Trộm Thời Gian Stealing Seconds (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Tiên Hạc Thần Trâm

Tiên Hạc Thần Trâm The Magic Crane

Tập 1/1 HD-USLT Tân Lãnh Huyết Thập Tam Ưng

Tân Lãnh Huyết Thập Tam Ưng The 13 Cold-Blooded Eagles

Tập 50/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Lòng Hiếu Động Thiên

Lòng Hiếu Động Thiên Self Denial

Tập 20/20 HD-USLT Bá Chủ Song Quyền

Bá Chủ Song Quyền Money And Fame, Quyền Đỗ Song Thiên Hạ

Tập 20/20 HD-USLT Giáo Sư Ưu Ái

Giáo Sư Ưu Ái Class Of Distinction

Tập 21/21 HQ-USLT Vương Lão Hỗ Đoạt Kiệu

Vương Lão Hỗ Đoạt Kiệu A Bride For A Ride (2010)

Tập 20/20 HD-USLT Sóng Gió Tam Kiều

Sóng Gió Tam Kiều When Silken Hands Get Rough

Tập 20/20 HD-USLT Kim Đao Ngọc Ấn

Kim Đao Ngọc Ấn Thief of Honour

Tập 20/20 HD-USLT Lâm Xung

Lâm Xung The Unyielding Master Lim

Tập 20/20 HQ-USLT Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ

Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ King Of Gambler

Tập 30/30 HD-FFVN Bà Trùm

Bà Trùm Apple-Colada 2018

Tập 32/32 HD-USLT Bảy Chị Em

Bảy Chị Em Seven Sisters

Tập 20/20 HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập 20/20 HD-USLT Vua Càn Long

Vua Càn Long Take Care Your Highness

Loading...