Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 1/1 HD-USLT Bát Bửu Kỳ Binh

Bát Bửu Kỳ Binh They Came to Rob Hong Kong

Tập 20/20 HD-USLT Hổ Phụ Sinh Hổ Tử

Hổ Phụ Sinh Hổ Tử Bản Sao, A Chip Off The Old Block

Tập 2/2 HD-USLT Sư Tử Hà Đông P1,2

Sư Tử Hà Đông P1,2 The Lion Roars

Tập 1/1 HD-USLT Hoàng Gia Nữ Tướng

Hoàng Gia Nữ Tướng She Shoots Straight

Tập 1/1 HD-USLT Ám Hoa

Ám Hoa The Longest Nite

Tập 20/20 HD-USLT Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ATV

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ATV The Magic Blade

Tập 27/27 HD-USLT Hoa Sơn Thánh Mẫu

Hoa Sơn Thánh Mẫu The Lamp Lore

Tập 50/50 HD-USLT Ma Đạo Tranh Bá P2

Ma Đạo Tranh Bá P2 Vampire Expert 2

Tập 35/35 HD-USLT Chàng Rể Thái Giám

Chàng Rể Thái Giám 公公出宮,Short end of the stick (2016)

Tập 25/25 HD-USLT Quyền Vương

Quyền Vương Gloves Come Off (2012)

Tập 21/21 HD-FFVN Pháp Sư Bất Đắc Dĩ

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ The Exorcist's Meter (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Định Mệnh Trớ Trêu

Định Mệnh Trớ Trêu 護花危情,Witness Insecurity (2012)

Tập 20/20 HQ-USLT Tửu Quyền Tô Khất Di

Tửu Quyền Tô Khất Di The Legend Of Master So

Tập 32/32 Trường Bình Công Chúa

Trường Bình Công Chúa Perish in the Name of Love

Tập 20/20 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P2

Trung Hoa Anh Hùng P2 The Blood Sword 1991

Tập 25/25 HQ-USLT Trung Hoa Anh Hùng P1

Trung Hoa Anh Hùng P1 The Blood Sword 1990

Tập 20/20 HD-USLT Thế Võ Lập Nghiệp

Thế Võ Lập Nghiệp Drunken Angels

Tập 40/40 HD-USLT Tân Tuyết Sơn Phi Hồ

Tân Tuyết Sơn Phi Hồ The flying fox on the snowy mountain

Tập 30/30 HD-FFVN Cuộc Chiến Cân Não

Cuộc Chiến Cân Não Mind Game (2015)

Tập 32/32 HD-USLT Công Chúa Giá Lâm

Công Chúa Giá Lâm 公主嫁到 - Can't Buy Me Love (2010)


Loading...


Loading...