Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 36/36 HD-FFVN Vô Gian Đạo

Vô Gian Đạo Infernal Affairs (2017)

Tập 15/15 HD-FFVN Xin Chào Sếp Nhé

Xin Chào Sếp Nhé Watch Out Boss (2017)

Tập 20/20 HD-LT Bà Mẹ Chồng Gay Gắt P1

Bà Mẹ Chồng Gay Gắt P1 Wars Of In Laws

Tập 20/20 HD-USLT Độn Giáp Kỳ Binh

Độn Giáp Kỳ Binh The Brothers Under The Skin

Tập 30/30 HQ-USLT Ma Đao Tranh Bá P1

Ma Đao Tranh Bá P1 Vampire Expert

Tập 20/20 HD-USLT Nam Đế Bắc Cái

Nam Đế Bắc Cái The Condor Heroes Return

Tập 20/20 HD-USLT Càn Long Đại Đế

Càn Long Đại Đế War And Remembrance

Tập 20/20 HD-USLT Vua Thời Nay

Vua Thời Nay The King of Yesterday and Tomorrow

Tập 20/20 HQ-USLT Chung Quỳ Bắt Ma

Chung Quỳ Bắt Ma The Chinese Ghost Buste

Tập 20/20 HD-LT Cuộc Chiến Nữ Quyền

Cuộc Chiến Nữ Quyền The Forgotten Valley

Tập 40/40 HD-USLT Loạn Thế Tình Thù

Loạn Thế Tình Thù Once Upon A Time In Shanghai

Tập 22/22 HD-USLT Cầu Vồng Trong Đêm

Cầu Vồng Trong Đêm Fate Twister

Tập 40/40 HD-USLT Càn Long Yến Tiệc

Càn Long Yến Tiệc Happy ever after, kim ngoc man duong

Tập 20/20 HD-USLT Sân Khấu Phong Vân

Sân Khấu Phong Vân A Stage of Turbulence

Tập 40/40 HD-FFVN Sóng Gió Gia Tộc P3

Sóng Gió Gia Tộc P3 Heart of Greed 3 (2017)

Tập 1/1 HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập 32/32 HD-USLT Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2

Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2 justice sung

Tập 1/1 HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập 1/1 HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over SummerLoading...