Phim Trung Quốc

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 16/38 HD-Vietsub Tiệm Cà Phê Hoàng Tử

Tiệm Cà Phê Hoàng Tử Prince Coffee Lab 2018

Tập 13/47 HD-Vietsub Niên Đại Cam Hồng

Niên Đại Cam Hồng Age Of Legends 2018

Tập 28/35 HD-Vietsub Hôn Thê Tiểu Ma Đầu

Hôn Thê Tiểu Ma Đầu Hôn Thế Tiểu Ma Đầu 2018

Tập 35/40 HD-Vietsub Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp Eagles And Youngster 2018

Tập 40/90 HD-LT Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ The Legend of Dragon Pearl (2017)

Tập 20/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 33/48 HD-LT Hạ Chí Chưa Tới 2017

Hạ Chí Chưa Tới 2017 Rush To The Dead Summer (2017)

Tập 30/30 HD-Vietsub Pháp Y Tần Minh 3

Pháp Y Tần Minh 3 Medical Examiner 3 2018

Tập 45/45 HD-LT Độc Bộ Thiên Hạ 2017

Độc Bộ Thiên Hạ 2017 Rule the World (2017)

Tập 55/70 HD-LT Diên Hy Công Lược

Diên Hy Công Lược Story of Yanxi Palace 2018

Tập 8/40 HD-Vietsub Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên 2

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên 2 Remembering Lichuan 2018

Tập 19/45 HD-Vietsub Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung Fights Break Sphere 2018

Tập 42/52 HD-Vietsub Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử The Dark Lord

Tập 38/70 HD-Vietsub Thiên Thịnh Trường Ca

Thiên Thịnh Trường Ca The Rise of Phoenixes 2018

Tập 56/56 HD-LT Bởi Vì Em Đã Đến

Bởi Vì Em Đã Đến Because of You (2017)

Tập 41/41 HD-LT Mỹ Ly Cách Cách

Mỹ Ly Cách Cách Desperate Love (2012)

Tập 34/34 HD-LT Mười Năm Yêu Em 2015

Mười Năm Yêu Em 2015 Ten Years of Love (2015)

Tập 12/30 HD-Vietsub Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp

Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp Buried City To Shut All Lights 2018

Tập 36/38 HD-LT Anh Hùng Lãng Tử

Anh Hùng Lãng Tử Tang Dynasty Romantic Hero (2013)

Tập 30/36 HD-Vietsub Mị Giả Vô Cương

Mị Giả Vô Cương Bloody Romance 2018Loading...