Phim Trung Quốc

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 72/72 HD-Vietsub  Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 40/40 HD-Vietsub  Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Taichi Master (2017)

Tập 12/42 HD-TM Phồn Tinh Tứ Nguyệt

Phồn Tinh Tứ Nguyệt Star April (2017)

Tập 8/60 HD-Vietsub Hạ Chí Chưa Tới

Hạ Chí Chưa Tới Rush To The Dead Summer (2017)

Tập 42/42 HD-LT Hồng Tửu Và Giai Nhân

Hồng Tửu Và Giai Nhân Wine Beaty (2015)

Tập 26/26 HD-LT Thời Đại Tự Do Của Tôi

Thời Đại Tự Do Của Tôi In A Good Way (2014)

Tập 50/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2016)

Tập 41/41 HD-LT Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo

Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo Cao Cao (2016)

Tập 42/42 HD-LT Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh The Classic of Mountains and Seas (2015)

Tập 44/44 HD-Vietsub Mùa Hè Của Hồ Ly

Mùa Hè Của Hồ Ly Fox Fall In Love (2017)

Tập 73/90 HD-TM Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend (2017)

Tập 52/52 HD-Vietsub Hoan Lạc Tụng 2

Hoan Lạc Tụng 2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 24/24 HD-TM Hàn Võ Ký

Hàn Võ Ký Cambrian Period (2017)

Tập 38/38 HD-LT Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên Remembering Lichuan (2016)

Tập 40/40 HD-LT Đả Nữ Khuynh Thành

Đả Nữ Khuynh Thành Agent X (2015)

Tập 39/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương 2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 36/36 HD-TM Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức Lost Memory (2016)

Tập 52/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 14/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 4/30 HD-Vietsub Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em

Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em Stay With Me ,放弃我,抓紧我 (2016)

Loading...
Loading...